House of Leisure

House of Leisure draagt als economische ontwikkelingsorganisatie bij aan de strategie van Midpoint Brabant Leisure, op zowel economisch, maatschappelijk als landschappelijk gebied.

Vanuit het ‘House of Leisure’, de plek waar alle Leisure partners samenkomen – ontwikkelen we programma’s en projecten om in co-recreation het leisure-aanbod in Brabant te versterken. We werken daarbij aan een sterk circulair ecosysteem in de leisure dat niet alleen gaat om bezoekers, bestedingen, banen en bedden, maar voorál om de verbindende factor van leisure in onze maatschappij.

Locatie