Kraaiven

In Tilburg-Noord ligt Kraaiven, een grootschalig bedrijventerrein waar het accent ligt op de procesindustrie. Op het terrein dat is ontwikkeld in de jaren zestig zitten bedrijven die gespecialiseerd zijn in de voedselverwerking.

Bedrijvenpark Kraaiven grenst in het zuiden aan het Wilhelminakanaal, in het oosten aan de N261 (Midden-Brabantweg) en in het noorden aan de N260 (Burgemeester Letschertweg). Momenteel wordt een nieuw stuk bedrijventerrein uitgegeven aan de westkant van Kraaiven. Bedrijven tot milieucategorie 3.2 kunnen zich hier vestigen en het terrein is voorbestemd voor logistieke dienstverlening. De naam van dit nieuwe deel is bedrijvenpark Charlotte.

Kraaiven in cijfers

Kraaiven beslaat 167 hectare aan bedrijventerrein. Dit zijn de cijfers over bedrijfsvestigingen en banen in 2017:

Bedrijfsvestigingen

 • Totaal: 257
 • Groot- en detailhandel: 89
 • Industrie: 62
 • Speciale zakelijke dienstverlening: 28
 • Bouwnijverheid: 17
 • Vervoer en opslag: 16
 • Overige zakelijke dienstverlening: 16
 • Informatie en communicatie: 9
 • Cultuur, sport en recreatie: 4
 • Onroerend goed: 3
 • Gezondheids- en welzijnszorg: 3
 • Horeca: 2
 • Onderwijs: 2
 • Overige dienstverlening: 2
 • Landbouw, bosbouw en visserij: 1
 • Water; afval(water)beheer: 1
 • Financiële instellingen: 1
 • Openbaar bestuur, overheid: 1

Banen

 • Totaal: 7787
 • Industrie: 4280
 • Groot- en detailhandel: 1147
 • Vervoer en opslag: 923
 • Overige zakelijke dienstverlening: 800
 • Bouwnijverheid: 327
 • Speciale zakelijke dienstverlening: 81
 • Ge…

Bedrijvenpark Kraaiven grenst in het zuiden aan het Wilhelminakanaal, in het oosten aan de N261 (Midden-Brabantweg) en in het noorden aan de N260 (Burgemeester Letschertweg). Momenteel wordt een nieuw stuk bedrijventerrein uitgegeven aan de westkant van Kraaiven. Bedrijven tot milieucategorie 3.2 kunnen zich hier vestigen en het terrein is voorbestemd voor logistieke dienstverlening. De naam van dit nieuwe deel is bedrijvenpark Charlotte.

Kraaiven in cijfers

Kraaiven beslaat 167 hectare aan bedrijventerrein. Dit zijn de cijfers over bedrijfsvestigingen en banen in 2017:

Bedrijfsvestigingen

 • Totaal: 257
 • Groot- en detailhandel: 89
 • Industrie: 62
 • Speciale zakelijke dienstverlening: 28
 • Bouwnijverheid: 17
 • Vervoer en opslag: 16
 • Overige zakelijke dienstverlening: 16
 • Informatie en communicatie: 9
 • Cultuur, sport en recreatie: 4
 • Onroerend goed: 3
 • Gezondheids- en welzijnszorg: 3
 • Horeca: 2
 • Onderwijs: 2
 • Overige dienstverlening: 2
 • Landbouw, bosbouw en visserij: 1
 • Water; afval(water)beheer: 1
 • Financiële instellingen: 1
 • Openbaar bestuur, overheid: 1

Banen

 • Totaal: 7787
 • Industrie: 4280
 • Groot- en detailhandel: 1147
 • Vervoer en opslag: 923
 • Overige zakelijke dienstverlening: 800
 • Bouwnijverheid: 327
 • Speciale zakelijke dienstverlening: 81
 • Gezondheids- en welzijnszorg: 71
 • Overige dienstverlening: 42
 • Informatie en communicatie: 40
 • Cultuur, sport en recreatie: 24
 • Water; afval(water)beheer: 21
 • Onderwijs: 13
 • Onroerend goed: 8
 • Openbaar bestuur, overheid: 6
 • Horeca: 2
 • Landbouw, bosbouw en visserij: 1
 • Financiële instellingen: 1

accountmanager binnen de gemeente Tilburg: 
Dolf Baetsen
14013
dolf.baetsen@tilburg.nl

Locatie