Wijkevoort

Werklandschap Wijkevoort wordt een nieuw werklandschap ten zuidwesten van Tilburg, goed bereikbaar vanuit de A58. Op dit energieneutraal bedrijventerrein gaan bedrijven individueel, samen en met kennisinstellingen werken aan innovaties. 

Werklandschap Wijkevoort wordt een nieuw werklandschap ten zuidwesten van Tilburg, goed bereikbaar vanuit de A58. Op dit energieneutraal bedrijventerrein gaan bedrijven individueel, samen en met kennisinstellingen werken aan innovaties. Wijkevoort gaat zich richten op bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie, de slimme logistiek en aanverwante dienstverlening.

In de nabije toekomst werken hier ondernemingen samen die de ambitie hebben om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen, gezamenlijk te innoveren en hun bedrijfsprocessen te verduurzamen (circulaire economie). Kennis delen in een campusachtige setting staat hierbij centraal. Deze uitgangspunten zorgen voor betere ontwikkel- en groeimogelijkheden voor de nieuwe bedrijven en het MKB in de regio. Hiermee fungeert Wijkevoort als een onmisbare schakel in een breder innovatie ecosysteem in de stedelijke regio Breda - Tilburg. En als een katalysator voor innovaties in de moderne maakeconomie en de logistiek.

Het bestemm…

Werklandschap Wijkevoort wordt een nieuw werklandschap ten zuidwesten van Tilburg, goed bereikbaar vanuit de A58. Op dit energieneutraal bedrijventerrein gaan bedrijven individueel, samen en met kennisinstellingen werken aan innovaties. Wijkevoort gaat zich richten op bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie, de slimme logistiek en aanverwante dienstverlening.

In de nabije toekomst werken hier ondernemingen samen die de ambitie hebben om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen, gezamenlijk te innoveren en hun bedrijfsprocessen te verduurzamen (circulaire economie). Kennis delen in een campusachtige setting staat hierbij centraal. Deze uitgangspunten zorgen voor betere ontwikkel- en groeimogelijkheden voor de nieuwe bedrijven en het MKB in de regio. Hiermee fungeert Wijkevoort als een onmisbare schakel in een breder innovatie ecosysteem in de stedelijke regio Breda - Tilburg. En als een katalysator voor innovaties in de moderne maakeconomie en de logistiek.

Het bestemmingsplan Wijkevoort is in 2021 vastgesteld door de gemeenteraad, maar is nog niet onherroepelijk. Tegen het plan loopt een procedure bij de Raad van State. De zitting hierover wordt verwacht in het voorjaar van 2023. 

 Check ook: https://www.tilburg.nl/ondernemers/bouwen-en-vestigen/wijkevoort/

Locatie