Holland Expat center

Holland Expat Center South is een non-profit overheidsinstantie. Het is een gezamenlijk initiatief van de deelnemende gemeenten, de Immigratie- en Naturalisatiediensten (IND), Brainport Development en de provincies Noord-Brabant en Limburg.

Tilburg is de zesde grootste stad van Nederland. Het heeft een bevolking van meer dan 200.000, die vele nationaliteiten vertegenwoordigt. In de afgelopen decennia heeft Tilburg mensen uit vrijwel elk land in Europa en vele anderen verwelkomd. Allen hebben hun eigen cultuur en gebruiken meegebracht. De gemeente vindt het uitermate belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in Tilburg. Onze kamer is een bijzonder mooie stad om te wonen en te werken. Tilburg heeft alle mogelijke voorzieningen: van scholen en hogescholen op alle niveaus, hoogwaardige zorgfaciliteiten, culturele instellingen die iets bieden voor elke smaak, tot open ruimtes voor recreatie. We hopen dat je op een fiets kunt rijden, want dit is ons belangrijkste transportmiddel!

Locatie