Jong Management Midden-Brabant

Jong Management Midden-Brabant is een vereniging waarbinnen jonge professionals een klankbord vinden dat helpt bij het realiseren van zakelijke en persoonlijke groei.

Het is een vereniging die toegang biedt tot een sterk landelijk netwerk en die haar activiteiten baseert op de persoonlijke inbreng van de leden. Daarmee is de betrokkenheid van de leden gegarandeerd. Zo is het ook bij kring Midden-Brabant. 

De bijeenkomsten die georganiseerd worden zijn wisselend. Het kan een bedrijfspresentatie zijn, maar ook een vaardigheidstraining. Een kookworkshop wordt een maand later gevolgd door een bedrijfsbezoek. 

Er is evenwel niet alleen aandacht voor inhoud; de bijeenkomsten bieden ook voldoende ruimte om elkaar informeel en persoonlijk beter te leren kennen. We proberen dan ook regelmatig een leuke (niet-zakelijke) activiteit te organiseren. Kring Midden-Brabant is een hechte groep, waarbij de zakelijke belangen niet voorop staan. Het is juist het onderlinge, persoonlijke, contact dat ons zakelijk sterker maakt.

Iedere bijeenkomst van Jong Management Midden-Brabant staat open voor introducés. Mocht je interesse hebben, neem hieronder dan contact op met Jong Management Midden-Brabant!

Locatie