VItaal Kanaalzone

Van alle bedrijventerreinen ligt Kanaalzone het dichtst bij het centrum van Tilburg. Het is dan ook goed bereikbaar voor niet-automobilisten. Tegelijkertijd is de ontsluiting naar de snelwegen rondom de stad prima.

Het bijzondere aan dit bedrijventerrein is dat inwoners van naburige wijken het ook gebruiken om te recreëren. Er zijn zelfs plannen voor een sportroute langs het kanaal.

Kanaalzone is ontwikkeld vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw. Het heeft dan ook enkele karakteristieke gebouwen. Verder bevinden zich verspreid over het terrein diverse woningen.

De 250 uiteenlopende bedrijven bieden werk aan ongeveer vijfduizend mensen. Een deel van de ondernemers is via Vitaal Kanaalzone actief betrokken bij het aantrekkelijk houden van dit terrein voor de toekomst.

Accountmanager binnen de gemeente Tilburg:
Nathalie Choenni 
14013
nathalie.choenni@tilburg.nl

Locatie