Fieldlab Campione

Doel van dit eerste fieldlab in de procesindustrie is onderhoud 100% voorspelbaar maken. Condition Based Maintenance: sensoren monitoren de status van installaties om precies te voorspellen wanneer onderhoud nodig is.

Onderhoud voor chemiebedrijven 100% voorspelbaar maken, waardoor de productiviteit, beschikbaarheid en veiligheid van productiemiddelen significant worden verbeterd, tegen lagere kosten.

Dit Fieldlab helpt bedrijven om real-time informatie te verzamelen en te analyseren over de staat van hun productie-infrastructuur om onderhoud op tijd te kunnen uitvoeren (in plaats van te vroeg zoals bij planmatig onderhoud of te laat zoals bij correctief onderhoud). Door 100% voorspelbaar onderhoud zullen de onderhoudskosten in de chemiesector fors worden verlaagd en zal de output van fabrieken toenemen.

Onderhoud voor chemiebedrijven 100% voorspelbaar maken, waardoo…

Onderhoud voor chemiebedrijven 100% voorspelbaar maken, waardoor de productiviteit, beschikbaarheid en veiligheid van productiemiddelen significant worden verbeterd, tegen lagere kosten.

Dit Fieldlab helpt bedrijven om real-time informatie te verzamelen en te analyseren over de staat van hun productie-infrastructuur om onderhoud op tijd te kunnen uitvoeren (in plaats van te vroeg zoals bij planmatig onderhoud of te laat zoals bij correctief onderhoud). Door 100% voorspelbaar onderhoud zullen de onderhoudskosten in de chemiesector fors worden verlaagd en zal de output van fabrieken toenemen.

Onderhoud voor chemiebedrijven 100% voorspelbaar maken, waardoor de productiviteit, beschikbaarheid en veiligheid van productiemiddelen significant worden verbeterd, tegen lagere kosten. Dat is het doel van het Fieldlab Campione. Dit Fieldlab helpt bedrijven om real-time informatie te verzamelen en te analyseren over de staat van hun productie-infrastructuur om onderhoud op tijd te kunnen uitvoeren (in plaats van te vroeg zoals bij planmatig onderhoud of te laat zoals bij correctief onderhoud). Door 100% voorspelbaar onderhoud zullen de onderhoudskosten in de chemiesector fors worden verlaagd en zal de output van fabrieken toenemen.

Voor de procesindustrie, waar normaliter vooral gepland en correctief onderhoud plaatsvindt, is Condition Based Maintenance (CBM) een heuse paradigm shift. Met CBM vindt onderhoud niet te vaak plaats (zoals bij gepland onderhoud) en ook niet te laat (zoals met correctief), maar “just in time”. Vanwege een aantal redenen (o.a. veiligheidsrisico’s, verouderde infra, conservatisme, organisatorische belemmeringen, financiering) komt CBM echter in de procesindustrie moeizaam van de grond. Minder dan 3% van de data wordt “getagd” en slechts een fractie daarvan wordt actief gebruikt voor CBM. De doelen van dit Field Lab zijn dan ook:

  • Het Zero Surprises Fieldlab heeft als radicaal doel het onderhoud voor chemiebedrijven 100% voorspelbaar te maken, waardoor de productiviteit, beschikbaarheid en veiligheid van productiemiddelen significant kunnen worden verbeterd, tegen lagere kosten.
  • De output van onze fabrieken zal worden verhoogd (en dus de prijs per product verlaagd).
  • Via ontwikkeling, integratie en implementatie van een breed palet aan state-of-the-art CBM gerelateerde technieken en methodieken kan de sector een enorme stap zetten vanuit de huidige praktijk met correctief en preventief onderhoud naar onderhoud van de toekomst in de vorm van ‘predictive maintenance’.
  • CBM van productiefaciliteiten in het buitenland kan uitgroeien tot een mooi export product.

Status: Het Fieldlab CAMPIONE is in oktober 2015 officieel gestart. Na de zomer zal een centrale testplaats voor het Fieldlab geopend worden. Eind juni 2016 wordt een co-locatie op de campus in Tilburg University geopend.

Partners, Founders, MKB: KEC, Midpoint Brabant, Actemium, Delta, DOW Benelux B.V., Ericsson, FujiFilm, Sitech Services, Asset Health Dynamics, BlueTea, Inteliments, Mainnovation, IJssel Technologie, Prezent, Interman, Mobile Shutdown Systems, Samure, Metatronics, IMS International, NLR, ROC Tilburg, Tilburg University, TU Eindhoven, Hogeschool Zeeland, Avans Hogeschool, Kennis- en Innovatiecentrum KicMPi, Sabic, Tata Steel, IFF, Rijksuniversiteit Groningen, TNO, Frauenhofer instituut, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), Strategic Board Delta Region, World Class Maintenance

Locatie