Living Labs

Een sterke afbakening tussen sectoren verdwijnt. Juist door over de schutting te kijken innoveer je sneller. Tilburg kent legio projecten en locaties waar innovaties ontstaan door crossovers tussen sectoren, instanties of beroepsgroepen. Unieke samenwerkingen en de wens om samen het verschil te maken maakt van ondernemers koplopers. Hier kan het, hier veranderen we de wereld.

Ondernemen is pionieren

Tilburg is proeftuin voor tal van initiatieven, met zowel economische als maatschappelijke meerwaarde. Bedrijven, overheid en onderwijs vinden elkaar in innovatieve hubs en helpen elkaar verder. Vaak van onderop en dus geïnitieerd door bedrijfsleven en onderwijs. Een meewerkende overheid zorgt er vervolgens voor dat de hubs een succesvolle start krijgen. 

Living Labs Projecten

Augumented reality, virtual reality en serious gaming voor logistiek

Data science voor logistieke innovatie (DALI)

Jostijn Ligtvoet Fotografie

Pitch Logistics

Smart Cool Water project

Fuji Open Innovation Hub

De Fuji Open Innovation Hub is gevestigd in het productie- en R&D centrum in Tilburg. In deze hub nodigt Fujifilm partners uit om samen oplossingen te vinden voor technologische uitdagingen. Na Japan en de VS is dit wereldwijd de derde Open Innovation Hub van Fujifilm.

De Open Innovation Hubs zijn zodanig ontworpen dat partners kennis kunnen maken met de belangrijkste technologieën en producten van Fujifilm. Het doel is om samen op zoek te gaan naar kansen en een basis te creëren voor toekomstige samenwerking. Met de bestaande fundamentele technologieën die in de Europese Open Innovation Hub worden gepresenteerd, ontwikkelt Fujifilm een breed assortiment aan producten voor diverse markten. De markten die in de Open Innovation Hub Europa worden vertegenwoordigd, zijn healthcareenergy & environment en industry & solutions, gebieden waarop Fujifilm leider is in technologische innovatie.

"Onze missie bij Fujifilm is connectie maken met de innovatieve samenleving en vervolgens samen aan oplossingen werken voor technologische problemen. Hiermee kunnen we nieuwe waarden naar de samenleving brengen," zegt Takaaki Kurose, president van Fujifilm Europe. "Deze nieuwe faciliteit vergroot de aanwezigheid van Fujifilm in Europa en onderstreept onze toewijding in het gebied waar we al 50 jaar zaken doen."
 

Fundamentele technologieën
In de tientallen jaren van onderzoek en ontwikkeling voor fotografische film heeft Fujifilm vele unieke en gepatenteerde technologieën ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn high precision coating, nano-dispersion, grain formation en functionele polymeren. Fujifilm paste deze technologieën ook toe op niet-fotografische gebieden en de activiteiten van het bedrijf bereiken tegenwoordig een veel groter gebied, zodat nieuwe markten steeds meer gediversifieerd raken. Deze technologieën omvatten medische en farmaceutische toepassingen, hoogwaardige halfgeleidermaterialen, fotovoltaïsche toepassingen, waterzuiverings- en gasscheidingstoepassingen.

Ideevormingsproces
In de nieuwe Europese Open Innovation Hub kunnen klanten en nieuwe partners een constructieve dialoog aangaan met toonaangevende technische experts van Fujifilm. Met behulp van de nieuwste technische tools in de hub wordt een creatief proces gestimuleerd, waardoor sneller nieuwe ideeën ontstaan om technologische uitdagingen op te lossen. De nieuwe Open Innovation Hub heeft vier ruimtes waar de laatste technologieën van Fujifilm voor de bezoeker tot leven komen: de ruimtes 'encounter, 'learn, 'touch’ en 'create’.

Meer informatie: https://www.fujifilm.com/about/research/oih/

Nieuws