Het Midpoint effect

In regio Tilburg is er een sterke samenwerking tussen overheid, bedrijven en onderwijs. We vertellen de verhalen over projecten die Midpoint Brabant uitvoert met bedrijven en instanties. Want, Midpoint test innovaties en brengt deze in de praktijk. Centraal hierbij staan onze maatschappelijke opgaven: digitalisering, circulaire economie, energietransitie en talentontwikkeling. Ze leggen de focus op de sectoren waar we in onze regio uitblinken: maakindustrie, logistiek, vrijetijdsbesteding en kennisintensieve (digitale) dienstverlening.

48 resultaten

Midpoint Brabant directeur Bas Kapitein over ambitieus vierjarenplan Midden-Brabant

Midpoint Brabant directeur Bas Kapitein over ambitieus vierjarenplan Midden-Brabant

Midpoint Brabant, de schakel tussen bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties, heeft een strategisch plan en actieprogramma voor Midden-Brabant opgesteld voor de komende vier jaar.

Meer lezen over Midpoint Brabant directeur Bas Kapitein over ambitieus vierjarenplan Midden-Brabant