De Spoorzone dendert door

In de Spoorzone laat Tilburg zijn smoel zien. We bieden ruimte aan startend en creatief ondernemerschap in een prikkelende, inspirerende, ongepolijste en uitnodigende omgeving. Het ene na het andere bijzondere initiatief ziet hier het licht. Door alle bedrijvigheid is de Spoorzone een broedplaats voor kennis en innovatie. En door de bijzondere culturele- en horecagelegenheden groeit het uit tot de plek in Tilburg om op ontdekking te gaan. Juist wie vernieuwend denkt, anders durft te zijn en voorop loopt, voelt zich thuis in de Spoorzone.

vernieuwing met een rauw randje

quick ins & outs

Station88

LocHal

MindLabs

Ticket to Spoorzone

Spoorzone013

Spoorzone agenda

voor de makers van de toekomst

Werken of spelen?

Het totale programma voor werken in de Spoorzone bedraagt circa 50.000 m2 bvo. Dit programma wordt gefaseerd in de tijd ontwikkeld, oplopend met de jaarlijkse vraag naar kantoren. Hiermee kiest Tilburg ervoor om een omvangrijk deel van de toekomstige kantoorbehoefte voor het gehele centrum in de Spoorzone te realiseren. Het aantal vierkante meters is substantieel.

Omdat de mix aan functies juist een belangrijke positieve factor is voor bedrijven om zich hier te willen vestigen is gekozen voor een spreiding van het volume over het plangebied. Binnen het programma ‘werken’ gaat het om kantoren. Er is geen ruimte voor industriële functies. Binnen ‘kantoren’ gaat het om een divers palet aan ruimtes; naast kantoren ook studio’s, cowerkplekken, werkateliers, aan onderwijs gelieerde ruimtes en al wat daar tussenin ligt.

'Broedplaats'

Wat de creatieve industrie betreft: een specifieke ambitie van de gemeente Tilburg is om in de Spoorzone ruimte te bieden aan de ‘broedplaats’. Bedoeld wordt om ruimte te bieden aan startend/creatief ondernemerschap in een prikkelende, inspirerende, ongepolijste en uitnodigende omgeving. De industriële panden van de Werkplaats zijn hier in het bijzonder voor geschikt. De stad wil een nieuwe generatie creatieve en kennisintensieve ondernemers de mogelijkheden bieden om hun talenten om te zetten in bedrijvigheid. 

De Spoorzone is bij uitstek het gebied waar Tilburg zijn ambities kan verwezenlijken op het vlak van vernieuwingen en experimenten. Het industriële karakter en de levendige mix nodigt uit tot vestiging van zzp-ers, startups en doorgroeiers. De gemeente zet in op een volume van circa 2.000 m2 (gefaseerd aan te bieden) in kleine units van 20-75 m2. De doelgroep bestaat uit tegendraadse, vernieuwende ondernemers met groeipotentie in de kenniseconomie en creatieve industrie. Om ze betaalbaar te houden worden de units op basisniveau geleverd en met tijdelijke huurcontracten tot 3-5 jaar. 

Spoorzone nieuws