2e AANVRAAGRONDE 2022 TILBURGS MEDIAFONDS, TOT 1 JUNI

Journalisten kunnen voor de tweede keer dit jaar een aanvraag indienen voor een stimuleringsbijdrage bij het Tilburgs Mediafonds (TM). Het aanvraagformulier hiervoor en de bijbehorende criteria voor steun zijn op de website van het mediafonds te vinden. Voortaan is het ook mogelijk een aanvraag in te dienen voor een financiële bijdrage van maximaal €1.500,- aan een journalistiek vooronderzoek. Deze tweede aanvraagronde van dit jaar sluit op woensdag 1 juni 2022. 

Uit de eerste aanvraagronde van dit jaar zijn inmiddels vier projecten geselecteerd die kunnen rekenen op een financiële bijdrage van het Tilburgs Mediafonds. 

JAARVERSLAG 2021

Deze maand presenteerde het Tilburgs Mediafonds ook het jaarverslag over 2021. Dit overzicht kan geraadpleegd worden op de website van het Mediafonds. Tevens kun je op de website een overzicht vinden van de feiten en cijfers. 

OVER HET TILBURGS MEDIAFONDS

Met financiële steun van de gemeente Tilburg werd in 2019 het onafhankelijke Tilburgs Mediafonds opgericht, dat journalistieke projecten steunt in Tilburg en omstreken. Gevestigde media kunnen aanvragen indienen, maar ook freelancejournalisten. Burgers met journalistieke ambities kunnen zich eveneens met voorstellen melden via de website: www.tilburgsmediafonds.nl. Een overzicht van alle tot nu toe gemaakte journalistieke producties is hier te vinden op de website van het fonds. 

Meer nieuws