Nieuw budget voor Makersregeling 2020

Nieuw budget voor Makersregeling 2020

Ook in 2020 kunnen Brabantse gemeenten een beroep doen op de Makersregeling. Daarvoor is €249.500 beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant. Bovendien zijn dit jaar de mogelijkheden verruimd. Kunstloc Brabant adviseert de aanvragers en is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Investeer in individuele makers en het productieklimaat in jouw gemeente

De Makersregeling is een matchingsregeling waarmee Provincie Noord-Brabant gemeenten wil stimuleren om (meer) te investeren in projecten van individuele makers in hun gemeente. Dit draagt bij aan het productieklimaat en de presentatiemogelijkheden van het werk van professionele makers en hun artistieke ontwikkeling.

Provincie Noord-Brabant: “De Makersregeling is bedoeld om gemeenten te matchen die een subsidieregeling hebben voor ondersteuning van professionele makers. In de afgelopen twee jaar bleek dat alleen de grotere gemeenten hiervoor in aanmerking kwamen. Door een kleine technische wijziging kunnen nu ook kleinere gemeenten voor deze regeling in aanmerking komen.”

Een gemeente kan haar eigen jaarlijkse budget laten matchen met een provinciale bijdrage van 50% tot een maximum van €50.000. Om in aanmerking te komen voor de Makersregeling dienen gemeenten te beschikken over een subsidieregeling die (onder meer) dient ter stimulering van de professionele ontwikkeling van makers. Er zijn hiervoor twee mogelijkheden:

  • de gemeente beschikt over een eigen subsidieregeling die expliciet gericht is op de ondersteuning van kunstenaars (een zogenaamde plaatselijke makersregeling);
  • de gemeente beschikt over een geoormerkt budget binnen een andere regeling die mede ten dienste staat voor de ontwikkeling van professionele kunstenaars in de gemeente.

Meer informatie: https://www.kunstlocbrabant.nl/financiering/makersregeling