Tilburg investeert rijksgelden in makers en amateurkunst

Voor makers en voor amateurkunstverenigingen komt de gemeente Tilburg met twee subsidieregelingen cultuur. Daarmee wordt perspectief geboden aan de groepen gedurende de coronaperiode en daarna. Het gaat om het Makersfonds PLUS (€ 750.000,-) en Perspectief voor amateurkunstverenigingen en -organisaties (€ 250.000,-). Het ontvangen rijksgeld voor steun aan culturele instellingen investeert Tilburg hiermee daadwerkelijk in cultuur.

Makersfonds PLUS

Omdat de beroepsuitoefening voor veel makers door corona (vrijwel) geheel is stilgevallen, biedt de subsidieregeling Makersfonds PLUS voor makers de mogelijkheid om voor de periode juni 2020 tot en met juni 2021 steun aan te vragen. Op die manier is het voor hen mogelijk om nu en na de coronacrisis kunst te kunnen maken.

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor zaken als onderzoek, voorbereidingskosten, materiaalkosten en/of een bijdrage in de kosten van de werkruimte. Ook kan een tegemoetkoming worden gevraagd voor extra kosten die door corona zijn en worden gemaakt.
Het Makersfonds: PLUS kan worden aangevraagd vanaf 22 maart 2021 op de webpagina van het Makersfonds PLUS . Om 12:00 uur wordt de regeling opengesteld en kunnen de aanvragen worden ingediend. Aanvragers kunnen maximaal € 7.500,- subsidie aanvragen. Het maximaal beschikbare budget voor de regeling is € 750.000,-.
 
Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Om ervoor te zorgen dat aanvragers goed kunnen voorbereiden is het format ‘financieel overzicht Makersfonds PLUS’ vanaf vandaag te downloaden op de webpagina van het Makersfonds PLUS . Aanvragers kunnen dit format dus alvast invullen en op 22 maart uploaden bij het digitaal aanvraagformulier.
 
Voor meer informatie over het Makersfonds PLUS kunt u contact opnemen met Bram van den Einden, bram.van.den.einden@tilburg.nl, 06 25 76 63 63.

Regeling voor Amateurkunst 

De amateurkunstsector is belangrijk voor Tilburg. Amateurkunst behoort tot de vitale lokale
culturele infrastructuur. Er zijn circa 100 amateurorganisaties en -verenigingen in de gemeente. Zij zijn dragers van beleving en beoefening van amateurcultuur. Ook voor deze sector zijn de activiteiten (vrijwel) stil komen te liggen. Steun voor de amateurkunstsector is nodig is om de verenigingen en organisaties perspectief op de toekomst te bieden. Deze regeling wordt voor de gemeente uitgevoerd door Art-Fact.

Subsidieregeling Perspectief voor amateurverenigingen en -organisaties kan worden aangevraagd vanaf 22 maart 2021 op de webpagina van Art-Fact . Om 12:00 uur wordt de regeling opengesteld en kunnen aanvragen worden ingediend. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Aanvragers kunnen maximaal € 5.000,- subsidie aanvragen. Het maximaal beschikbare budget voor de regeling is € 250.000,-.
 
Meer informatie kan ingewonnen worden via het mailadres compensatiecorona@art-fact.nl of telefoonnummer 013-5360869.

Meer nieuws