de sterkste schakel

Dream it, do it, make it. Dat zegt veel over de ambities van Midpoint Brabant: de schakel tussen bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Nieuwe ideeën brengen ze in een stroomversnelling naar de markt. Speerpunten zijn Smart Industry, Smart Logistics en Smart Leisure. In Midden Brabant floreren deze in een slimme samenleving en een top landschap. De regio is hierin al een sterke internationale speler. Verder brengen dus! Inhaken op interessante ontwikkelingen en kruisverbanden tussen sectoren bevorderen. De nadruk ligt op projecten die innovatief zijn voor de sector, bijdragen aan een circulaire economie en positief werken voor de werkgelegenheid. Pas jij hiertussen?

Het Midpoint Effect

In regio Tilburg is er een sterke samenwerking tussen overheid, bedrijven en onderwijs. We vertellen de verhalen over projecten die Midpoint Brabant uitvoert met bedrijven en instanties om zodoende het adaptatievermogen van MKB in de regio te verstevigen. Want, Midpoint test innovaties en brengt deze in de praktijk. Centraal hierbij staan onze maatschappelijke opgaven: digitalisering, circulaire economie, energietransitie en talentontwikkeling. Ze leggen de focus op de sectoren waar we in onze regio uitblinken: maakindustrie, logistiek, vrijetijdsbesteding en kennisintensieve (digitale) dienstverlening.

Lees de verhalen

Dream it. Do it. Make it.

  • Start-up ondersteuning

  • Read all about it! (nieuws)

  • Projecten

  • clusters en netwerken

  • advies in financiering

  • ondersteuning bedrijfsvestiging

Smart thinking

Smart Industry
De wereld digitaliseert in rap tempo. Met veel kansen voor innovaties in de maakindustrie. Midpoint Brabant vertaalt deze naar concrete projecten waarmee kennisinstellingen en bedrijven zichzelf verder versterken.

Smart Logistics
Midpoint Brabant Smart Logistics richt zich op het creëren van een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven in (of gelieerd aan) de supply-chain en het ontwikkelen van een aantrekkelijk logistiek arbeidsklimaat in de regio. Met initiatieven op het gebied van arbeidsmarkt, innovatie, infrastructuur en duurzaamheid. 

Smart Leisure
Midpoint Brabant Smart Leisure mikt op meerdaags verblijfstoerisme van internationale allure, met een onderscheidend recreatieaanbod. Het streven is naar een forse toename van het aantal banen in de sector en een verdubbeling van het aantal meerdaagse bezoekers en de bestedingen.