Tilburg University, kennishub & impactmaker

Onderzoeken, begrijpen, meedenken, sturen. Tilburg University wil met haar onderzoek bijdragen aan een beter begrip van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij neemt ondernemerschap een belangrijke rol in. Het onderzoek op de Tilburgse campus leidt tot nieuwe inzichten en vragen, maar ook tot concrete adviezen en aanbevelingen voor het bedrijfsleven. Tilburg University biedt een rijke voedingsbodem voor ondernemerschap en ontplooit tal van activiteiten om startups te stimuleren.

Leren, weten en samenwerken

  • IQONIC
    ondersteunt
    ondernemerschap

  • Themadossiers

  • Samenwerken

  • Career portal - vind talent!

  • Tilburg University Challenge

Tilburg University & MindLabs

MindLabs is een samenwerkingsverband van vier kennisinstellingen, waaronder Tilburg University, overheden en een groeiend gezelschap van zakelijke partners, maatschappelijke instellingen en startups. Samen versterken de MindLabs-partners de ontwikkeling van technologieën die interacteren met menselijk gedrag; oftewel human centered AI. Met de unieke mogelijkheden van deze technologieën willen de partners helpen maatschappelijke uitdagingen op te lossen.

Meer lezen

Young Professional Campus is a go!

Spoorzone Tilburg krijgt een zogenoemde Young Professional Campus: een mix van wonen, werken en opleiding  voor (ex-)studenten van het hoger onderwijs. De gemeente, Spoorzone-ontwikkelaar SDK Vastgoed en Tilburg University hebben daartoe een intentie-overeenkomst ondertekend. De drie gebouwen van de nieuwe campus moeten vanaf 2022 aan de Burgemeester Brokxlaan verrijzen op het huidige parkeerterrein bij de Hall of Fame en Station 88.

Meer lezen

Read all about it!