Tussenheid 013

Tussenheid013 ondersteunt ondernemende (Til)burgers met gouden harten die de wereld een stukje mooier willen maken. Met een kernteam van vijf personen zijn ze continue op zoek naar de ideale mix van kansen, zienswijzen en belangen om zo een initiatief mogelijk te maken én optimaal tot recht te laten komen. Wij spraken Sabine van Baal die ons uitlegt wat Tussenheid doet.  

Sabine: "De schil om de kerngroep heen bestaat uit een netwerk van inzetbare sleutelfiguren / experts uit burgerinitiatieven, gemeente en maatschappelijke organisaties met wie gespard kan worden, naar wie kan worden doorverwezen, die deelnemen aan de expert meetings. Met wie kennis kan worden gedeeld en met wie netwerken kunnen worden geïnitieerd rond de aanvragers. Tussenheid013 neemt zelf actief deel aan relevante netwerken in de stad. Tussenheid013 is gehuisvest in Station88 in de Spoorzone en is via een persoonlijk lidmaatschap lid van Midpoint Center for Social Innovation (MCSI), verbonden met een netwerk van innovatieve ondernemers."

Kernrollen

 • Burgerinitiatieven en sociale ondernemingen verduurzamen in het sociale domein. Kernbegrippen: autonoom, verbonden en competent. Door advies en coaching op strategie, organisatie, financiering en lokale inbedding. 
 • Netwerken van initiatieven ondersteunen waarin van elkaar wordt geleerd en die samen meer betekenis genereren voor de kantelvisie op wijk en stad 
 • Signalen geven voor systeemverandering.
 • Spin in het web, een entiteit in het professionele veld, ingebed door onszelf te profileren en te positioneren, door ons te verbinden met sleutelfiguren die dezelfde visie hebben.

Waarom?

"Regio 013 kent een groot creatief, sociaal en ondernemend klimaat waarin steeds meer (Til)burgers ZINgevend willen bijdragen aan de leefbaarheid van onze stad. Wij noemen ze ook wel Stadsmakers! Dat is goed nieuws omdat deze stadsmakers bijdragen aan het versterken van de sociale cohesie en aan de sociaal innovatieve cultuur die onze stad zo typeert. Daarnaast is het een landelijke opgave dat we als burgers meer gaan participeren. De uiteindelijke uitvoering en inbedding van deze participatie en van de (burger)initiatieven, die bedacht worden door betrokken (Til)burgers, blijkt echter vaak nog ingewikkeld."

Trajecten vertragen en stagneren doordat men in het wespennest van (interne) politiek, regelgeving en doorgeschoten bureaucratie terecht komt en omdat men vaak onderschat hoe groot het belang is van een juiste balans tussen de waarden draagvlak, impact en legitimiteit.

Hoe?

Veel van deze stadsmakers lopen tegen overeenkomstige vraagstukken aan. Veel gestelde vragen zijn:

 • Hoe komen we van idee tot strategie en uitvoerbaar plan? 
 • Welk verdienmodel is mogelijk en welke financiering? 
 • Hoe organiseren we onszelf? 
 • Hoe bemensen we ons met voldoende competenties en beschikbare tijd? 
 • Hoe voeren we (onderdelen van) ons plan uit? 
 • Welke inbedding in netwerken hebben we nodig? 
 • Hoe verbinden we ons met de gemeenschap? 
 • Hoe creëren we voldoende relatie en draagvlak bij relevante maatschappelijke partijen en de overheid? 
 • Hoe borgen we daarbij onze autonomie en zelfsturing?

Hoe helpt Tussenheid?

Het verduurzamingsmodel dient als kapstok binnen de dienstverlening van Tussenheid. Dit model heeft de bekende P’s van People, Planet, Profit als basis en vertrekt vanuit de overtuiging dat de meeste instituten verkokerd zijn georganiseerd en niet meer holistisch naar een bepaald vraagstuk kijken. 

"Middels de methodieken die bedacht zijn rondom dit verduurzamingsmodel zorgen we ervoor dat ze “ontkokerd” naar initiatieven kijken en hen versterken in hun ondernemerschap en lokale inbedding. Dit doen ze door integraal te kijken naar strategieën, de structuur, cultuur, financiën en netwerken en hun onderlinge samenhang. 

Door strategisch en conceptueel mee te denken, voorkomen ze dat creatieve ideeën vastlopen of dat enthousiasme omslaat in ontgoocheling en cynisme. We omzeilen knelpunten door bij elk initiatief, elementen uit de ruimtelijke, economische én maatschappelijke omgevingen met elkaar te verenigen. Kortom, we zoeken naar de ideale mix van kansen, zienswijzen en belangen om zo een initiatief mogelijk te maken én optimaal tot recht te laten komen."

Wat?

Tussenheid013 ziet een integrale aanpak, een goede procesbegeleiding, kennisdeling met experts en leren binnen netwerken als de belangrijkste bouwstenen voor verduurzaming. Initiatieven die langs zijn gekomen de afgelopen jaren en die impact gemaakt hebben zijn o.a.:

Anders Bouwen, Prospects@work, Stadscamping, Stadstuinderij, Ruilwinkels, ’T Valleike, Stadsbus, Tonnekes Rijdende Winkel, Blije Pootjes, Stichting Nettoleven, Goed Werk, De Krachtcentrale, In de Boomtak, Living Museum, Weev, Boilr’s Hup, Verdien je Tickets, Social Energy, Stichting Move, Kolektivo, Wijkraden Bouwmeesterbuurt, Goirke Hasselt, en Bomenbuurt, wijkraad Groeseind- Hoefstraat, Stoom013, Wereldpodium, Reeshof&Co, Stichting t Anker, Stichting AS, Tante Pollewop,  Nextgen013 en Solmaz Voetbalacademie. 

Klik hier voor contact met Tussenheid.