innoveren, maken, testen

De deuren staan hier wagenwijd open voor ieder ondernemend persoon die wil starten en groeien. Kom ondernemen en doe het zoals jij dat wilt. Op je eigen manier, want dat is belangrijk. En durf te vragen als je het even niet weet. Tilburg is een stad gevuld met kansen en mogelijkheden. Durf jij ze te grijpen? Kijk op deze pagina om te ontdekken waarom jij past in Tilburg en vanuit hier de wereld verovert.

Ruimte om te groeien

Innovatieve hubs

working spaces

flexwerk locaties

huisvesting

Regio

013 Bedrijventerreinen

De Spoorzone is bij uitstek het gebied waar ondernemers hun ambities kunnen verwezenlijken op het vlak van vernieuwingen en experimenten. Het industriële karakter en de levendige mix nodigt uit tot vestiging van zzp-ers, startups en doorgroeiers. De stad wil een nieuwe generatie creatieve en kennisintensieve ondernemers de mogelijkheden bieden om hun talenten om te zetten in bedrijvigheid.