Arbeidsmarkt

Tilburg kent een goed functionerende arbeidsmarkt, met een mooie mix van hoger en middelbaar opgeleide werknemers. Om in Tilburg gezond en gelukkig te leven moet onze werk- en leefomgeving vitaal en aantrekkelijk blijven. Een stevige en vitale economische basis blijft daarvoor een essentiële voorwaarde. Onze economie moet op basis van ondernemerschap en innovatie kunnen inspelen op de ontwikkelingen en nieuwe kansen die zich voordoen. Kunnen inspelen op ontwikkelingen en kansen leidt niet alleen tot inkomenszekerheid voor de Tilburgers, maar ook tot actieve deelname aan onze maatschappij en tot het ontwikkelen en benutten van ieders talenten. De gemeente stimuleert daarom actief de ontwikkeling van een vitale en toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt.

Wie wat werk

Deze bedrijven werken met Leerwerkloket - Lees waarom!

Kom in contact met studenten