TIAS Talks: In gesprek met Jenke ter Horst

TIAS School for Business and Society is een van de beste business schools ter wereld en gevestigd in Tilburg. Wist je dat? Wist je ook dat TIAS economie- en managementopleidingen aanbiedt en is verbonden met de Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven? Het instituut is gevormd door een fusie in 2006 tussen het Tilburgse TIAS en het in Utrecht gevestigde NIMBAS en heeft vestigingen in Tilburg, Utrecht en Taipei. Het is een onterecht onbekende parel in onze stad vinden wij. Zeker als je weet dat TIAS jaarlijks zo'n 3.000 deelnemers uit meer dan 40 landen opleidt. Daarom is het hoog tijd voor een gesprek met Dean & Director van dit opleidingsinstituut, Jenke ter Horst.

Kun je jezelf en TIAS voorstellen?

Mijn naam is Jenke ter Horst en ik ben in 2019 aangesteld als Decaan en Directeur van TIAS. Voorheen opereerde ik in de rol van Vice-decaan Onderwijs binnen TIAS, en daarvoor was ik actief als docent/onderzoeker op de campus van Tilburg University. TIAS is de private business school van Tilburg University en Eindhoven University of Technology, die zich richt op postacademisch (executive) onderwijs, en die dus de mogelijkheid biedt je continu te blijven ontwikkelen afhankelijk van de fase waarin je je als persoon of bedrijf/organisatie bevindt.

Wat doe je in je rol als Dean & Director?

In mijn rol als Dean & Director ben ik eindverantwoordelijk voor zowel de strategische agenda en bedrijfsvoering alsook het waarborgen van de algehele academische integriteit en kwaliteit van de business school.

Wat voor opleidingsinstituut is TIAS en waarin wijkt het af van andere opleidingsinstituten?

Als business school bieden wij postacademisch (executive) onderwijs aan binnen een zeer internationaal concurrerende industrie. Op dit moment staan we op nummer 32 van de gerenommeerde Financial Times lijst van 90 beste Europese business schools.

Onze degree en kortlopende non-degree programma’s richten zich voornamelijk op academisch business, leiderschap en managementonderwijs waarbinnen we tal van verschillende specialisaties en expertisegebieden aanbieden. Bij ons kun je dus terecht om jezelf in de breedte te ontwikkelen (van manager tot aan senior executive) maar ook om jezelf eventueel verder (in de diepte) te specialiseren binnen verschillende disciplines en domeinen (zoals bijvoorbeeld Finance & Control, IT-auditing, Health Administration, en management voor publieke en non-profit organisaties, etc.).

Wat ons onderscheidt van veel andere opleidingsinstellingen is dat wij niet alleen de hoogste academische kwaliteit binnen onze programma’s nastreven maar dat wij dit vooral ook aanbieden vanuit kleinschaligheid. We krijgen dan ook vaak van onze deelnemers terug dat het volgen van een programma bij TIAS als een warm bad aanvoelt vanwege de persoonlijke aandacht die ze ontvangen en de geborgenheid die zij ervaren. Dit laatste zien zij vooral terug in de waardevolle interacties en open discussies die met docenten en andere deelnemers tijdens de lessen ontstaan. We beschouwen dit zelf ook echt als een van de belangrijkste onderscheidende pijlers waarop onze business school leunt.

Daarnaast is TIAS natuurlijk uniek vanwege haar historische oorsprong. Onze academische wortels zijn tot op de dag van vandaag sterk verweven met die van Tilburg University en Eindhoven University of Technology. Zij zijn respectievelijk voor 80% en 20% onze aandeelhouders en een aantal van onze professoren heeft een duale aanstelling bij zowel TIAS als Tilburg University. Deze sterke verwevenheid met de universiteit verklaart ook waarom TIAS, sinds haar oprichting in 1982, is gevestigd op de campus van Tilburg University en daarmee dan ook echt als een Tilburgs succesverhaal mag worden beschouwd.

Hoewel we sterk verankerd zijn in het Tilburgse hebben we een brede scope die zich niet slechts tot de regio beperkt maar ook nationaal en internationaal uitstrekt. Zo hebben we bijvoorbeeld een vestiging in de Utrechtse binnenstad, in het markante voormalig gebouw van de kamer van koophandel, en houden we kantoor in Taipei, Taiwan. Deze locatie speelt een voorname rol in de werving van onze internationale deelnemers uit de Aziatische markt. 

Wat voor invloed heeft corona gehad op jullie manier van opleiden afgelopen jaar?

Het is nu ruim een jaar geleden dat de Covid-19 crisis mondiale proporties aannam. Hoewel de omvang en impact van dit toen nog onbekende fenomeen op dat moment totaal niet te overzien was, zijn we binnen TIAS wel al vanaf het begin zeer waakzaam geweest. Al snel zagen we dat het coronavirus in omringende landen niet alleen tot internationale reisbeperkingen leidde maar in veel gevallen ook grote gevolgen had voor het binnenlands reisverkeer en zelfs de maatschappelijke structuur.

Omdat ons business model juist gestoeld is op de persoonlijke en intensieve face-to-face interactie tussen docent en deelnemers, zowel in-class op onze eigen locaties in Tilburg en Utrecht maar ook in programma’s op locatie bij onze zakelijke klanten, wisten we dat we snel over een plan B moesten kunnen beschikken mocht Nederland in een vergelijkbare situatie terecht komen.

Terugkijkend hebben we eigenlijk dan ook nooit overwogen om ook maar op enig moment tijdelijk onze operatie stil te leggen. We zijn altijd uitgegaan van scenario’s waarbij we op een alternatieve wijze onze diensten konden blijven aanbieden. Deze ambitie resulteerde dan ook in een omvangrijke en collectieve inspanning van al onze medewerkers om binnen een tijdsbestek van slechts 1 weekend al onze lopende programma’s om te zetten naar een volledige onlinedienstverlening.

Dit betekende niet alleen dat we onze technische infrastructuur moesten aanpassen om tot een volledig digitale leeromgeving te komen maar dat we vooral ook onze didactisch onderwijsmodel tegen het licht moesten houden. Immers, online lesgeven en kennisoverdracht is een totaal andere ervaring dan wanneer dit klassikaal is georganiseerd. Zo heb je te maken met een heel ander ritme en tempo, is de interactie tussen docent en deelnemers veel meer diffuus en moet er zeer actief worden gemodereerd om vragen en discussies in goede banen te leiden. Kortom, het vergt een heel andere manier van werken waar het onderwijsmateriaal ook nog eens op moet worden aangepast.

Hoewel online en blended leren al langer onderdeel uitmaken van onze strategische agenda, en TIAS zelfs nog vóór deze crisis al enkele stappen daarin heeft gezet, zijn de huidige omstandigheden als gevolg van corona een ware katalysator gebleken voor het ontwikkelen en adopteren van deze onderwijsvormen. We hebben hierdoor als organisatie zelf, weliswaar door omstandigheden genoodzaakt, een steile leercurve moeten doorlopen. We hebben daardoor waardevolle lessen en inzichten opgedaan die we misschien wel nooit op een andere manier zouden hebben kunnen ervaren. Het is een ware action-based learning voor ons geweest waarbij we nieuwe inzichten en ideeën vaak direct hebben moeten toepassen om de continuïteit van onze business te kunnen waarborgen.   

In hoeverre is de rol van jullie als onderwijsinstelling hierdoor veranderd?

De rol van TIAS is door de corona crisis niet per se drastisch veranderd. Hoewel de wijze waarop het onderwijs nu wordt geleverd (d.w.z. online óf, zoals net voor de tweede lockdown, in hybride vorm waarbij een groep deelnemers in de klas zit en een deel vanuit huis inlogt) vooral een impact heeft op onze technische infrastructuur en het format waarin het programma wordt gegoten, zijn we ervan overtuigd dat de essentie en bestaansrecht van onze business school juist door de Coronacrisis nog eens extra wordt onderstreept.

Zo heeft TIAS, net als eigenlijk alle andere onderwijsinstellingen, niet alleen een onderwijsfunctie maar ook een sociale functie. De mens is immers een sociaal dier. We zoeken elkaar op, werken met elkaar samen, leren van elkaar, doen nieuwe ervaringen op en breiden daarbij onze eigen sociale en professionele netwerken uit om daar later op terug te kunnen vallen. Onze business school is een plek bij uitstek waar dit alles samenkomt. We merken dan ook dat onze deelnemers nu veel meer dan ooit de behoefte hebben aan sociale interactie en contact met anderen en helaas is dat in deze tijd geen vanzelfsprekendheid meer. Het uitsluitend online onderwijsmodel kan daar maar in zeer beperkte mate een rol in spelen. Door de corona crisis is onze rol dan ook niet zozeer veranderd maar is juist de waardering voor de oorspronkelijke rol die TIAS en andere onderwijsinstellingen vervullen denk ik alleen maar groter geworden.

Is het programma-aanbod van TIAS veranderd door corona?

Het programma-aanbod van TIAS is sinds de coronacrisis niet ingrijpend veranderd. De actualiteit heeft namelijk altijd al een belangrijke rol gespeeld in onze programma’s en onze docenten weten als geen ander hoe zij de academische theorieën, modellen en principes kunnen vertalen naar de actuele ontwikkelingen die plaatsvinden.

Als “School for Business and Society” ligt het ook echt in onze aard om altijd op een dergelijke wijze vanuit de grotere maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen te denken en de wereld te duiden om vervolgens zo de relevante verbindingen te kunnen leggen.  Waar het vooral om gaat binnen onze programma’s is dat deelnemers een kritische en nieuwsgierige grondhouding en nieuwe competenties eigen maken waarmee zij dergelijke uitdagingen en vraagstukken adequaat kunnen doorgronden om die vervolgens het hoofd te kunnen bieden. De coronacrisis is daar zeker geen uitzondering op en uiteraard biedt dat in deze tijd voor veel van onze professoren in verschillende disciplines voor ruimschootse inspiratie en praktijkvoorbeelden waaraan zij de materie kunnen spiegelen. Maar dit geldt eveneens voor andere grote ontwikkelingen, gebeurtenissen of verschuivingen die we in de maatschappij tegenkomen.

Waar ligt de focus in 2021?

Ook in 2021 legt de coronacrisis nog een groot beslag op onze dagelijkse bedrijfsvoering. Maar we zijn positief ingesteld en zijn voorzichtig optimistisch. We hebben dan ook zeker niet onze focus volledig en uitsluitend op deze crisis gelegd. We moeten vooral vooruit blijven kijken en, waar mogelijk, accelereren op strategische onderwerpen wanneer de mogelijkheid zich aandient. Zoals ik eerder heb aangegeven zijn we vóór de coronacrisis begonnen met onze strategie uitrol. Dit is een dynamisch proces waarbij we, zeker in deze tijd van onzekerheid, sterk leunen op voortschrijdend inzicht. Binnen de hoofdlijnen van onze strategie zijn we dus voortdurend bezig om onze strategische prioriteiten, keuzes en doelstellingen door de tijd heen scherper te definiëren. 

Zo willen we ons gaan positioneren op enkele thema’s waarbinnen we een breed portfolio van programma’s willen aanbieden. We denken daarmee nog betere aansluiting te vinden bij de markt en onze doelgroepen. Daarnaast zal ook verdere digitalisering binnen onze bedrijfsvoering en programma uitvoer prominente aandacht krijgen. Dit vraagt niet alleen om investeringen maar vooral ook om een andere manier van samenwerken.

Daarnaast is het van belang dat we onze internationale positie verder weten te verstevigen. We richten ons hierbij op verschillende initiatieven. Dit beperkt zich niet slechts tot onderwijs maar ook onderzoek. Daarvoor zijn we voornemens om nieuwe partnerships en samenwerkingen te verkennen en aan te gaan met instellingen en organisaties die goed aansluiten op de identiteit van TIAS als School for Business & Society.

Dit betekent overigens niet dat we voor onze internationale ambities uitsluitend over de landsgrenzen heen kijken. We willen juist ook vooral onze footprint binnen de eigen Nederlandse regionale ecosystemen vergroten door nog meer met zakelijke partners, organisaties en overheden samen te werken die zelf ook zeer internationaal georiënteerd zijn en baat hebben bij een gezamenlijke agenda. Door samen daarin op te trekken denken we een groot synergiepotentieel aan te kunnen boren.

2021 staat dan ook vooral in het teken van samenwerking. Samenwerking intern binnen multidisciplinaire teams, samenwerking met onze klanten in programmaontwikkeling en –uitvoer, en samenwerking in partnerships met onze aandeelhouders en andere organisaties, bedrijven en instellingen om op basis van een gezamenlijke agenda waardevolle en relevante initiatieven en projecten te initiëren. 

Wat zijn jouw speerpunten als Dean & Director in 2021 en verder?

De speerpunten van mijn Dean & Directorschap binnen TIAS zijn dan ook onlosmakelijk verbonden aan het strategisch plan. Mijn ambitie is om op al deze fronten binnen nu en vijf jaar grote stappen te hebben gerealiseerd. Het zou naïef zijn te denken dat dit slechts een kwestie is van enkele strategische speerpunten te benoemen en hoofdlijnen uit te tekenen om de rest van de implementatie aan de organisatie over te laten. Ik beschouw de eerdergenoemde prioriteiten en speerpunten dan ook als een gezamenlijke opdracht die we binnen de organisatie met elkaar hebben omarmd. De speerpunten zijn ook tot stand gekomen op basis van een collectieve inspanning en uitvoerig getoetst bij verschillende van onze stakeholders. Dit zorgt niet alleen voor draagvlak maar creëert ook eigenaarschap waardoor we binnen TIAS eigenlijk met elkaar dezelfde speerpunten delen.

Wat wil je ondernemers die dit lezen meegeven over jullie opleidingen?

Onze opleidingen zijn niet slechts bedoeld om mensen op te leiden. Voor kennisoverdracht alleen kan men namelijk bij veel verschillende aanbieders terecht. Binnen TIAS spreken we zelf dan ook liever van persoonlijke en professionele ontwikkeling, waarbij onze deelnemers niet alleen hoogwaardige kennis tot zich nemen maar tegelijkertijd zich ook nieuwe competenties en soft skills eigen maken.

Naast het vergroten van de eigen vakbekwaamheid speelt het programma vaak dus ook een belangrijke rol in de wijze waarop ze daarna in hun professionele carrière (en soms zelfs in hun persoonlijke leven) staan. TIAS docenten staan er dan ook om bekend dat ze hun deelnemers constant weten uit te dagen om onderwerpen op andere manieren te benaderen en daarmee ook de grenzen van hun eigen kunnen te exploreren. Of dit nu via een degree of non-degree programma is of via een In-company programma waarbij we een programma voor een specifiek bedrijfs- of organisatieonderdeel ontwikkelen.

Onze opleidingen spreken dan ook tot de verbeelding van diverse particuliere en zakelijke doelgroepen die veelal op zoek zijn naar een meer betekenisvolle en rijkere onderwijservaring. Een die hen in staat stelt om met de nieuwverworven inzichten en academische bagage een grote boost en meer richting te geven aan hun professionele carrière.

Is er zelf iets dat je nog wilt toevoegen?

Het zijn vreemde tijden. We zijn nu inmiddels een jaar verder in de coronacrisis waarbij er nog geen duidelijk zicht is op hoe en wanneer we precies een post-corona tijdperk in kunnen luiden. Dat dit tijdperk er gaat komen daar ben ik van overtuigd.

Blijf gezond en houd de moed erin!

PS: meer weten over TIAS? Kijk dan op de pagina: https://www.makeitintilburg.com/nl/make-it/talent/tias