De blik naar buiten richten

‘Minder bescheiden zijn en de blik naar buiten richten.’ Die twee statements maakte Mirjam Siesling, programmanager MindLabs en lid van de universiteitsraad tijdens een interview voor Tilburg University. Dionne Stax en Wim van de Donk interviewden haar in het kader van het Strategisch Plan van de universiteit. In 2027 bestaat Tilburg University 100 jaar. Opgericht in 1927 als Roomsch Katholieke Handelshoogeschool zijn ze nu, bijna 100 jaar later, uitgegroeid tot een bloeiende middelgrote universiteit met de ambitie om in 2027 ook internationaal erkend te zijn als een toonaangevende universiteit op de mens- en maatschappijwetenschappen. Weaving Minds & Characters beschrijft de strategie van Tilburg University en wat er volgens hen nodig is om deze universiteit voor te bereiden op een volgende eeuw. Voor de totstandkoming hiervan voerde de universiteit verkennende gesprekken met studenten, medewerkers, alumni en stakeholders.  

“Techniek is here to stay, er is geen weg terug”, geeft Mirjam aan. Vanwege haar rol in MindLabs* ziet ze dagelijks de potentie en de mogelijkheden op dit vlak voor Tilburg University. “De potentie is enorm, het wordt mooier, beter en verfijnder. Zo zijn er mogelijkheden met VR om samen te werken op afstand nog interactiever te maken. De techniek helpt in de hyper efficiëntie. Wat ons als universiteit op dit thema sterk maakt is onze kennis van cognitie; hoe werkt het menselijk brein, hoe verwerkt het informatie en wat leer je daarvan in de ontwikkeling van een kunstmatig brein. Hoe laat je beiden profiteren in een gezamenlijkheid. Zonder dat kunstmatige intelligentie bedreigend is.” 

BEST KEPT SECRET 

Wim van de Donk geeft aan dat het onderzoek van nu de toepassing is van morgen en overmorgen en vraagt Mirjam wat er vanuit het profiel van Tilburg University hiermee moet worden gedaan. Mirjam: “Ik denk wel eens dat onze universiteit het best bewaarde geheim van de provincie is. Daarin zijn we bescheiden. We mogen best meer naar buiten treden met wat we doen. Het is onze opdracht als instelling om te laten zien wat we in huis hebben.” Op de vraag wiens rol dit is en wat hiervoor nodig is geeft Mirjam aan dat dit volgens haar een collectieve opdracht is. Tevens vraagt ze zich af of het motto van de universiteit, Understanding Society, zou moeten worden aangepast. “Naar een actiever motto dat uitgaat naar alle medewerkers. Het is niet alleen begrijpen maar ook doen. Daarmee ben je automatisch meer in de schijnwerpers.” 

ACADEMISCHE WERKPLAATSEN 

Wim: “Onze zichtbaarheid in de stad in verbinding met de stad is iets waar we nog sterker en beter in kunnen worden. Dat wordt ook van ons gevraagd.” Hij legt uit dat Tilburg University actief bezig is met ‘academische werkplaatsen’ in de stad waarin ze laten zien dat ze meer doen dan alleen ‘Understanding Society’. “We zijn met die samenleving druk bezig. Het is iets wat ik zie ontwikkelen, niet alleen onze uni maar ook landelijk in de actieve verbinding met de samenleving. Die werkplaatsen worden ook belangrijker dan het tot nu toe was.” 

BLIK NAAR BUITEN 

“Als ik terugdenk aan de strategisch periode die achter ons ligt, dan werd die gedomineerd door naar binnen kijken”, vertelt Mirjam. “Dat moet ook, als er dingen intern spelen moet je die eerst oplossen voordat je de ruimte en de vrijmoedigheid hebt naar buiten te kunnen en durven kijken. En ik denk dat de tijd nu rijp is.” “Wat zie je als je naar buiten kijkt?”, vraagt Wim. Mirjam: “Een stad die heel graag wil samenwerken, een regio die heel erg gelooft in onze universiteit en stimulerend is in het laten zien wat we in huis hebben. Ik zie een hele natuurlijke samenwerking met onze collega’s in Eindhoven, de Technische Universiteit Eindhoven, Hightech campus en Brainport. Het is alsof ze een cadeautje hebben gekregen dat ze nu uitpakken en verbaasd zijn over wat we hebben en kunnen. Dit zegt veel over wat we te bieden hebben. Het zou mooi kunnen zien om door het hele land om door het hele land die mooie pakjes te kunnen brengen.” 

*Mindlabs is een samenwerkingsverband met Tilburg University, Fontys Hogescholen, ROC Tilburg, lokale overheden en bedrijven op het gebied van interactieve technologie en menselijk gedrag. Zie voor meer informatie: https://www.makeitintilburg.com/nl/make-it/spoorzone/mind-labs  

BEKIJK HET INTERVIEW 

Zie hieronder het boeiende gesprek tussen Mirjam Siesling en Dionne Stax & Wim van de Donk (duur:19:01 minuten).  

Creative Minds

Tilburg is een kennisstad, rijk door de 45.000 studenten die hier rondlopen vol ambitie, creativiteit en ondernemerschap. Dat blijft plakken, zorgt voor inspiratie, zinvolle samenwerkingen en een nieuwe generatie daadkrachtige makers. Dit maakt Tilburg dé pioniersstad voor creatieve ondernemers die willen werken aan vooruitgang en groei. Deze pagina staat dan ook in het teken van creatieve, slimme bedrijvigheid. Met tips, breinkrakers, verhalen en samenmakers. 

Naar de pagina

Meer interviews