Een hoge flexibiliteit in het onderwijs aanbieden

‘Werk cross sectoraal en blijf in gesprek met de markt. Die twee statements maakte Omid Feyli, afdelingshoofd Marketing and Recruitment Tilburg University tijdens een interview voor datzelfde instituut. Dionne Stax en Wim van de Donk interviewden hem in het kader van het Strategisch Plan van de universiteit dat in 2027 100 jaar bestaat. Opgericht in 1927 als Roomsch Katholieke Handelshoogeschool zijn ze nu, bijna 100 jaar later, uitgegroeid tot een bloeiende middelgrote universiteit met de ambitie om in 2027 ook internationaal erkend te zijn als een toonaangevende universiteit op de mens- en maatschappijwetenschappen. Weaving Minds & Characters beschrijft de strategie van Tilburg University en wat er volgens hen nodig is om deze universiteit voor te bereiden op een volgende eeuw. Voor de totstandkoming hiervan voerde de universiteit verkennende gesprekken met studenten, medewerkers, alumni en stakeholders.  

Volgens Omid moet Tilburg University zich de komende jaren richten op het verder brengen van de flexibiliteit in onderwijs voor zowel studenten als onderwijzend personeel. “Wat er ook op dit moment gaande is, is dat je cross-sectoraal onderwijs tegenkomt waarbij verschillende disciplines gecombineerd worden aangeboden waardoor complexe problemen vanuit meerdere kanten worden bekeken. En ik denk dat Tilburg University daar een van de mooiste voorbeelden van is. Waarbij we al van oudsher binnen een breed social science gebied toch heel goed onze kennis kunnen combineren. We moeten nu doorpakken om dit verder te ontwikkelen en efficiënter in te richten.” 

INSPELEN OP BEHOEFTE BEDRIJFSLEVEN 

Volgens Omid doet Tilburg University op sommige disciplines te weinig terwijl er topexperts aanwezig zijn. “Als je deze disciplines bij elkaar brengt kun je complexe maatschappelijke vraagstukken adresseren en experts afleveren voor de toekomst. Bij mij is een klant niet per definitie een consument, we moeten krachten bundelen om instanties te bedienen zoals gemeentes en overheden. En daar onze kennis en kunde promoten zodat dat weer uiteindelijk bij de consument uit komt. Door continue in gesprek te blijven en inspelend op de behoefte die er is. Ons af te vragen: Wat leeft er? Niet algemeen maar in de samenleving. Bedenk projecten met organisaties om ervoor te zorgen dat gerichter onderzoek gedaan kan worden. En met oplossingen die toepasbaar zijn. Dus opleiding overstijgend en toegepast.” Op de vraag van Wim van de Donk welke trends Omid ziet waar Tilburg University rekening mee moet houden antwoordt hij: “Er is binnen het bedrijfsleven behoefte aan een ander type student. Op het gebied van circular economics bijvoorbeeld, hierop kunnen we onderzoek of een onderwijs ontwikkelen die actiever kan anticiperen op vraagstukken vanuit de markt. De balans bekijken tussen vraag en aanbod geeft ons een betere positie.” 

DUIDELIJKE KEUZES MAKEN 

Daarnaast adviseert Omid om een keuze te maken ten aanzien van de positionering en profilering. “We moeten kunnen en durven keuzes te maken in onze communicatie. Af en toe hebben we de neiging om een antwoord op alles te zijn. Vanuit onze publicaties en wat wij al doen zijn er vijf sustainable development goals waar we in 2027 antwoord op kunnen geven. Communiceer vanuit deze punten, vanuit de inhoud dus. Wees niet te bang om duidelijke keuzes te maken.” Ook vindt Omid dat er de afgelopen jaren teveel focus is geweest op teaching in plaats van learning, het perspectief van de consumerende kant. Corona heeft hierin volgens hem duidelijk gemaakt dat daar nog een wereld in te winnen is. Wim besluit: “Voor mij is onderwijs een relational good. De kwaliteit van de consumptie bepaald de kwaliteit van de productie in ons geval. Dus teaching and learning; mooie woorden die ons helpen het opnieuw op de agenda te zetten.”  

BEKIJK INTERVIEW 

Kijk hieronder het boeiende gesprek tussen Omid Feyli, Dionne Stax en Wim van de Donk (duur: 17:17 minuten). 

Meer interviews