Het ziekenhuis als werkplaats voor onderzoek

‘Ben bewust van je rol en pas de kennis nog verder toe’. Die twee statements maakte Bart Berden, voorzitter van de Raad van Bestuur van het ETZ tijdens een interview voor Tilburg University. Dionne Stax interviewde hem in het kader van het Strategisch Plan van de universiteit. In 2027 bestaat Tilburg University 100 jaar. Opgericht in 1927 als Roomsch Katholieke Handelshoogeschool zijn ze nu, bijna 100 jaar later, uitgegroeid tot een bloeiende middelgrote universiteit met de ambitie om in 2027 ook internationaal erkend te zijn als een toonaangevende universiteit op de mens- en maatschappijwetenschappen. Weaving Minds & Characters beschrijft de strategie van Tilburg University en wat er volgens hen nodig is om deze universiteit voor te bereiden op een volgende eeuw. Voor de totstandkoming hiervan voerde de universiteit verkennende gesprekken met studenten, medewerkers, alumni en stakeholders. 

Er is reeds een intensieve samenwerking tussen het ETZ en Tilburg University geeft Bart Berden aan. Maar deze kan volgens hem nog worden verbeterd:  “Het is een goede investering van Tilburg University om te zorgen dat de toepassing van kennis nog verder tot ontwikkeling wordt gebracht. Niet alleen in en voor dit ziekenhuis maar de zorg in totaal”.  Volgens Bart heeft Tilburg University daarin een uniek profiel, anders dan andere universiteiten. 

ROL VERANDEREN

Ze spreken over de veranderende samenleving en hoe je daar als Tilburg University in mee moet. Bart noemt als verbeterpunt dat de universiteit hier meer naar moet kijken en haar rol hierin kan pakken door maatschappelijke vraagstukken in beeld te brengen enerzijds en anderzijds om de burger daarbij te helpen, om antwoorden te vinden.

KOERS KIEZEN

Bart ziet ook dat Tilburg University moeite heeft koers te kiezen. Het is een spel dat wordt gespeeld tussen diverse faculteiten volgens hem en hij ziet de allocatie van geld als een mogelijkheid om die koers mee te bepalen, het is een verdelingsvraagstuk, niet anders dan in een ziekenhuis. 

BEKIJK INTERVIEW

Klik op de onderstaande video voor het boeiende gesprek tussen Bart Berden en Dionne Stax (duur: 09:59 minuten).

Meer nieuws