Maak het regionale MKB meer zichtbaar

‘Ben zichtbaarder in de stad en maak het regionaal mkb zichtbaarder bij studenten’. Die twee statements maakte Marc Meeuwis, alumnus fiscaal recht en directeur Citymarketing Tilburg tijdens een interview voor Tilburg University. Dionne Stax en Wim van de Donk interviewden hem in het kader van het Strategisch Plan van de universiteit. In 2027 bestaat Tilburg University 100 jaar. Opgericht in 1927 als Roomsch Katholieke Handelshoogeschool zijn ze nu, bijna 100 jaar later, uitgegroeid tot een bloeiende middelgrote universiteit met de ambitie om in 2027 ook internationaal erkend te zijn als een toonaangevende universiteit op de mens- en maatschappijwetenschappen. Weaving Minds & Characters beschrijft de strategie van Tilburg University en wat er volgens hen nodig is om deze universiteit voor te bereiden op een volgende eeuw. Voor de totstandkoming hiervan voerde de universiteit verkennende gesprekken met studenten, medewerkers, alumni en stakeholders.  

De universiteit zou zichtbaarder mogen zijn in de stad volgens Marc Meeuwis. “We zijn een echte studentenstad, met zo´n 30.000 studenten en 10.000 op kamers. De eerste aanzet is gemaakt, er komt een campus in Spoorzone Tilburg, een dynamische plek waar ook de Fontys school voor journalistiek gaat landen. Dus dan krijg je die kruisbestuiving van werkende, studerende mensen, leisure en ontspanning en dat is heel belangrijk.”  

KANSEN GENOEG 

Verder zou Marc graag een leerstoel logistiek zien zodat de Tilburg University verbindt aan waar de stad sterk in is. Ook noemt hij Tech &  Law en Tech & Economics. Hij redeneert: “Eindhoven heeft een technische uni en wij economie en recht als pijlers. Die combinatie kan heel goed werken omdat het elkaar versterkt en er veel kansen inzitten. Dit zou vervolgens weer in Spoorzone Tilburg kunnen landen waar die bedrijven weer zitten. Dus kansen genoeg.” Naast recht en economie benoemt Wim van de Donk ook sociale wetenschappen, psychologie, filosofie en digital sciences en concludeert dat deze steeds niet worden opgesomd en dat Tilburg University in de totale breedte echt veel meer te bieden heeft, juist ook in de combinatie. Het feit dat dit niet zichtbaar (genoeg) is, is een punt van aandacht.  

GASTVRIJ 

Een ander belangrijk gegeven is volgens Marc dat bedrijven uit Tilburg en de regio niet genoeg zichtbaar zijn voor (internationale) studenten. De rol die de universiteit hierin zou kunnen spelen is om die bedrijven een mogelijkheid te bieden hierin. “De grote A merken komen op bedrijvendagen om studenten te interesseren. Tilburg University zou een event daarnaast kunnen organiseren om regionale bedrijven de mogelijkheid te bieden zich voor te stellen. Ook traineeships zouden daarbij kunnen helpen.” Wim vult aan: “regionaal traineeships aanbieden gaan we onderzoeken, zo'n event gaan we doen. Ik ruik de kansen!” 

BEKIJK INTERVIEW 

Kijk hieronder het boeiende gesprek tussen Marc Meeuwis en Dionne Stax & Wim van de Donk (duur: 14:26 minuten). 

Meer interviews