Opening Academisch Jaar Tilburg University in het teken van Talent & Arbeidsmarkt

Op maandag 5 september vond de Opening van het Academisch Jaar plaats in de aula met als thema ‘Talent en arbeidsmarkt’. Rondom dit thema was een interessant programma samengesteld voor studenten, medewerkers en relaties van de universiteit. Daarnaast viert de universiteit dit collegejaar haar 95ste verjaardag. 

Sociale rentmeesters

Onder andere de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ir. Karien van Gennip, MBA deelde in een tweede keynote haar gedachten over en plannen voor de toekomst van de arbeidsmarkt. “Burger zijn we allemaal, eigenlijk onze allereerste baan, in goede en slechte tijden. Maar dan moet de politiek ons wel als burger zien, niet als klant of vijand. De overheid kan het niet alleen, we hebben iedereen nodig; bedrijven, wetenschappers, vrije pers, maatschappelijke organisaties en mensen, burgers. Die kunnen denken in eigen belang maar ook in het algemene belang, die kunnen denken voor hun eigen en toekomstige generaties. Die bereid zijn de waarden die ons land veerkracht geven steeds opnieuw leven in te blazen…Waarden waar we profijt van hebben maar waar je ook moet voor zorgen ons werk ongeschonden verder ontwikkelt door te geven aan de volgende generatie. Het bieden van sociaal perspectief aan jullie, jullie kinderen dat je daar bewust van bent, je actief voor inzet want die samenleving dat zijn we allemaal. Als ik vraag een betrokken burger te zijn dan beloof ik u een aanwezige overheid zodat we samen als sociale rentmeesters dat Nederland vorm kunnen geven.”

College Tour

Aansluitend was een gesprek met de minister, wethouder van de gemeente Tilburg dr. Esmah Lahlah, bijzonder hoogleraar HRM en sociale zekerheid prof. dr. Charissa Freese en prof. dr. Marileen Dogterom. Ook hoogleraar arbeidsmarkt en kersverse stadshoogleraar prof. dr. Ton Wilthagen betreedt het podium. Tijdens een College-Tour-achtige setting konden vragen over het thema gesteld worden aan al deze deskundige panelleden. 

Esmah Lahlah: “Het maakt nog steeds uit in welk gezin je geboren bent, uit welke wijk je komt. In de arbeidsmarkt zien we enorme krapte, tegelijkertijd weten we nog niet alle talenten te waarderen. Daar hebben we met z’n allen een gezamenlijke verantwoordelijkheid in, in hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Wat mij betreft niet alleen richting arbeidsmarkt maar ook voor de verbinding die je hebt met je omgeving en het gevoel dat je erbij hoort.”

Ton Wilthagen: “We weten dat de arbeidsmarkt de achilleshiel is ten aanzien van de maatschappelijk opgaven maar ik vind het jammer dat arbeidsmarkttransitie niet als opgave zelf is geformuleerd. Er zou meer gecoördineerd moeten worden, er is niet één oplossing. Er is nog veel waarde toe te voegen als je dat wel doet en dat ook uitstraalt. Wij, Esmah en ik, organiseren 21 sept een regiotop omdat we niet willen dat onze brede welvaart gaat wegzakken door de problemen op de arbeidsmarkt. Tevens willen we momentum creëren om mensen zonder baan nu wel op de arbeidsmarkt te krijgen.”

Programma Opening Academisch Jaar 2022-2023

•    Opening en speech rector magnificus Wim van de Donk

•    Key-note voorzitter KNAW Marileen Dogterom 

•    Prijsuitreiking topsportprijzen door topsportcoördinator Ferenc Jongejan en vice-voorzitter Paulina Snijders 

•    Key-note minister Sociale Zaken & Werkgelegenheid Karien van Gennip 

•    Paneldiscussie onder leiding van vice-rector magnificus Jantine Schuit met Karien van Gennip, Ton Wilthagen, wethouder Esmah Lahlah , Marileen Dogterom en Charissa Freese  

Academische Werkplaats Inclusieve Arbeidsmarkt

Met de oprichting van de Academische Werkplaats Inclusieve Arbeidsmarkt wil Tilburg University bijdragen aan het doorbreken van het huidige krachtveld. Samen met haar externe partners heeft de werkplaats het doel gesteld om in 2030 een gezamenlijke infrastructuur te hebben ontwikkeld, waarin aan het werk gaan en bewegen van werk naar werk een garantie voor iedereen is - er is nieuwe zekerheid op de arbeidsmarkt.

Meer informatie

Meer Tilburg University nieuws