Sluit aan bij de maatschappelijke opgaven in de regio

Pas digitalisering toe en richt je op een leven lang ontwikkelen. Die twee statements maakte Martijn van Gruijthuijsen, Gedeputeerde in de Provincie Noord-Brabant, oud medewerker en alumnus van Tilburg University tijdens een interview voor Tilburg University. Dionne Stax en Wim van de Donk interviewden hem in het kader van het Strategisch Plan van de universiteit. In 2027 bestaat Tilburg University 100 jaar. Opgericht in 1927 als Roomsch Katholieke Handelshoogeschool zijn ze nu, bijna 100 jaar later, uitgegroeid tot een bloeiende middelgrote universiteit met de ambitie om in 2027 ook internationaal erkend te zijn als een toonaangevende universiteit op de mens- en maatschappijwetenschappen. Weaving Minds & Characters beschrijft de strategie van Tilburg University en wat er volgens hen nodig is om deze universiteit voor te bereiden op een volgende eeuw. Voor de totstandkoming hiervan voerde de universiteit verkennende gesprekken met studenten, medewerkers, alumni en stakeholders.  

Martijn omschrijft Tilburg University als een mooie diamant die in Brabant ligt. Voor de toekomst adviseert hij Tilburg University scherp te kiezen voor een profiel en daarbij verbinding te maken met Brabantse maatschappelijke opgaven. “Richting de toekomst zou de universiteit ergens stevig op in moeten zetten. De basis is de regio en de opgaven waarmee we kampen zoals woningbouw, energietransitie, innovatie. Het wordt ook erkend dat we hierin vooroplopen maar er wordt veelal naar Eindhoven gekeken. Terwijl ik het Tilburg en de universiteit zo gun.” 

EEN LEVEN LANG ONTWIKKELEN  

Op de vraag wat hij zou veranderen richting de toekomst geeft Martijn aan: “Digitalisering toepassen op de onderwerpen die uni in huis heeft. Daarnaast zou ik niet alleen richten op jonge talenten maar ook op een leven lang ontwikkelen en het ondernemerschap hierin. Op deze twee thema’s zou ik doorpakken.” Wim van de Donk vult aan: “De aansluiting bij het ecosysteem is in ontwikkeling en het ecosysteem zelf ook. De opgaven vragen ook om samenwerking. Iedereen voelt dat het anders moet, het gedrag van mensen is vaak de sleutel. Wij beschikken over de beste deskundigen ter wereld op dit onderwerp. Daarin zie ik nog een enorme kans.”  

COMMUNICEREN 

Martijn: “je kunt veel brengen aan kennis aan ondernemers maar andersom kunnen ondernemers ook input leveren aan onderzoekers. Dit start met het verbinden van goede jonge wetenschappers aan de universiteit. Zo krijg je een beweging in gang gezet.” Wim: “Die verbinding sterker maken begint met ontmoeten en dat moeten we denk ik steviger gaan organiseren. Martijn: : Een sterk functionerend ecosysteem is onderwijs, ondernemers (groot en startend) en overheid. En blijven communiceren en elkaar aanspreken.” 

BEKIJK INTERVIEW 

Bekijk hieronder het boeiende gesprek tussen Martijn van Gruijthuijsen en Dionne Stax & Wim van de Donk (duur: 10:04 minuten). 

Meer interviews