Tilburg University Challenge 2022 is gestart

De Tilburg University Challenge 2022 is officieel van start gegaan. Hét event waar bedrijfsleven en talent elkaar ontmoet en samenwerkt in praktijkgerichte businesscases. De eerste workshops hebben inmiddels plaatsgevonden. De competitie, exclusief na traject, duurt 6 maanden en is opgebouwd uit een aantal fases. Gedurende het gehele traject worden er on- en offline tools aangeboden aan studenten en partners om elkaar te leren kennen, te interacteren en samen te werken aan de uitwerking van de ideeën.

De aandachtsgebieden van Tilburg University zijn economie, bedrijfskunde en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, theologie, geesteswetenschappen en digitale wetenschappen. Bij Tilburg University worden jonge mensen zo opgeleid dat ze verantwoordelijke en ondernemende individuen worden die gericht zijn op maatschappelijke en innovatieve oplossingen.

Co-creatie

Dit raakt het hart en de ziel van de Tilburg University Challenge: studenten de mogelijkheid bieden om hun innovatieve, ondernemende ideeën in te dienen en deze ideeën, in co-creatie en met begeleiding van coaches uit het bedrijfsleven, uit te werken tot een haalbaar en levensvatbaar businessplan. De Tilburg University Challenge daagt studenten uit om met innovatieve ideeën te komen, gerelateerd aan maatschappelijke en ondernemersvraagstukken, en daadwerkelijk vooruitgang te boeken bij het realiseren van een levensvatbaar businessplan.

Tijdens de wedstrijd kunnen studenten hun ondernemersvaardigheden ontwikkelen en hun innovaties samen met deskundigen uit zowel het onderwijs als het bedrijfsleven uitwerken. Op die manier krijgen de studenten de kans om zich aan de verschillende bedrijven voor te stellen als toekomstige werknemers. Om succesvol in te stromen in deze toekomstige werkgelegenheid, zullen de studenten tijdens de Tilburg University Challenge nuttige kerncompetenties verwerven, zoals het werken in interdisciplinaire teams.

Doel

De twee hoofddoelen van de Tilburg University Challenge zijn talentontwikkeling en het stimuleren van innovatie en ondernemerschap. Interactie tussen studenten en het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol in het bereiken van deze doelen. Tijdens de challenge werken studenten intensief samen met coaches uit private, publieke, maatschappelijke en academische sectoren om hun ideeën tot realistische en goed onderbouwde concepten te ontwikkelen. De Tilburg University Challenge laat studenten nóg beter nadenken over hun interesses en passies, waarbij zij gedurende het traject worden gelinkt aan bedrijven en organisaties die opereren in deze interessegebieden.

Bekijk hier de tijdlijn van de competitie.

Bekijk hier de (Tilburgse) partners van de Challenge.

Wil je meer weten over de Tilburg University Challenge en welke kansen de challenge jouw onderneming kan bieden? Neem dan contact op met de accountmanager van de challenge, Ruud van Lottum of de projectcoördinator Katrin Williamson.

IQONIC

De Tilburg University Challenge is een initiatief van Tilburg University en IQONIC. IQONIC vertegenwoordigt en ondersteunt alle aspecten van ondernemerschap binnen Tilburg University. IQONIC helpt studenten, alumni, academici en medewerkers hun ondernemende mindset verder te ontwikkelen, zodat zij een verschil kunnen maken in de maatschappij. Dit doen ze door creativiteit en innovatie te stimuleren en ondersteunen.

 

 

Meer Tilburg University nieuws

Talent krijgt hier een opstapje

Talent en ondernemerschap gaan hand in hand. Tilburg is proeftuin voor tal van initiatieven met zowel economische als maatschappelijke meerwaarde. Bedrijven en onderwijs vinden elkaar hier via innovatieve hubs als Mindlabs. En de kwaliteit van de opleidingen is superieur. Tilburg University is al jaren op rij de beste algemene universiteit van Nederland en Tias mag zich de beste business universiteit van Nederland noemen! Met recht is Tilburg dus Brain City.

Meer informatie