Praktisch, voortvarend en ondernemend

De gemeente Tilburg ontvangt bedrijven met open armen. In Tilburg kijken we naar mogelijkheden en niet naar beperkingen. Je wilt je toch ergens vestigen waar je kunt groeien? Wij maken het je daarom zo makkelijk mogelijk. Zo krijg je in de contacten met de gemeente één aanspreekpunt. Iemand die zaken voor jou oppakt en verder uitzet, kennis en kunde met jou deelt, deuren opent en je helpt bij het nemen van beslissingen. Praktisch, voortvarend en ondernemend. Zó doen we dat in Tilburg.

‘Elke ondernemer, groot of klein, wordt door ons geholpen’

Meer werkgelegenheid, meer bedrijven die zich vestigen in Tilburg en passend werk voor zoveel mogelijk inwoners. Dat zijn de belangrijkste doelstellingen die zijn opgenomen in de Stimuleringsagenda van de gemeente Tilburg, als het gaat om de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt voor de komende jaren. Om dit alles te bereiken zijn goede banden tussen de gemeente en het bedrijfsleven van essentieel belang. Met een ervaren team van accountmanagers voor het bedrijfsleven doet de afdeling Economie en Arbeidsmarkt van de gemeente Tilburg er alles aan om ondernemers op alle fronten zo goed mogelijk te informeren, adviseren en ondersteunen.

“Ons doel is om elke ondernemer, groot of klein, zo goed mogelijk van dienst te zien. Iedereen die een mailtje stuurt naar ondernemers@tilburg.nl wordt geholpen”, legt accountmanager Frans Jan Lathouwers van de afdeling Economie en Arbeidsmarkt van de gemeente Tilburg uit. “Veel bedrijven kennen ons al, maar er zijn ongetwijfeld ook nog ondernemers die ons niet kennen. Wij spreken jaarlijks zo’n 500 ondernemers. Daardoor weten we redelijk wat er speelt bij de bedrijven. Elk gebied in Tilburg heeft een eigen accountmanager, die contacten onderhoudt met de ondernemers op de bedrijventerreinen of binnen de ringbanen en stadsdelen.”

Ondernemersadvies

De dienstverlening van de afdeling Economie en Arbeidsmarkt telt drie hoofdonderdelen. Lathouwers: “Allereerst helpen wij bedrijven met ondernemersadvies. Een ondernemer die bijvoorbeeld met zijn bedrijf in moeilijkheden verkeert of graag wil doorgroeien koppelen wij aan één van onze adviseurs. Als stad hebben wij er ook belang bij dat zoveel mogelijk banen bij komen, maar ook dat banen behouden blijven. Het tweede onderdeel is accountmanagement.

Daarbij helpen we bedrijven onder meer om binnen de gemeentelijke organisatie met de juiste mensen in contact te komen, maar ook om hen te koppelen met andere instanties, bedrijven en instellingen als hen dit verder helpt. De derde pijler is planbegeleiding. We denken graag mee met Tilburgse bedrijven om te kijken of hun plannen ook haalbaar zijn. Onze mensen kennen het gemeentelijk beleid en weten welke ontwikkelingen er spelen. Daarnaast kennen ze ook de politieke agenda en kunnen ze vaak al snel inschatten of er voldoende draagvlak is voor bepaalde plannen.”

Economische ontwikkelingen

De accountmanager schetst tot slot een aantal majeure economische ontwikkelingen in Tilburg, die in de komende jaren nieuwe kansen gaan bieden voor het regionale bedrijfsleven. “We hebben in Tilburg en omgeving een modern industrieel en logistiek cluster van bedrijven, waar nog altijd een organische groei in zit. Verder groeit ook onze stedelijke economie nog met zo’n 1.000 banen per jaar. Denk daarbij aan bedrijven die actief zijn in de kenniseconomie zoals ICT-bedrijven en advocaten- en accountantskantoren. Maar ook het aantal ambachtelijke bedrijven en creatieve bedrijven, die actief zijn op het gebied van internet, marketing en reclame blijft toenemen. Om deze stedelijke economie de ruimte te geven, moeten we nu alvast voorsorteren op een groeiend aantal flexibele werkplekken en een versterking van de kwaliteit van de binnenstad. Een derde belangrijke ontwikkeling is de arbeidsmarktvernieuwing. De extra inspanningen voor een verbeterde aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt gaan er voor zorgen dat er straks goed gekwalificeerde nieuwe medewerkers beschikbaar zijn. Met ons team willen wij op alle mogelijke manieren een waardevolle bijdrage leveren aan deze ontwikkelingen.”

Ondernemersadvies Tilburg