Innovatieve hubs

Tilburg is proeftuin voor tal van initiatieven, met zowel economische als maatschappelijke meerwaarde. Bedrijven, overheid en onderwijs vinden elkaar in innovatieve hubs en helpen elkaar verder. Vaak van onderop en dus geïnitieerd door bedrijfsleven en onderwijs. Een meewerkende overheid zorgt er vervolgens voor dat de hubs een succesvolle start krijgen.

Gebieds-ontwikkeling

Tilburg zet kennis in voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen. Als een bakermat van innovatieve ideeën, slimme dienstverlening en duurzame initiatieven. Talenten en kennisintensieve bedrijven en ondernemers kiezen bewust voor Tilburg. Om samen te werken en bij te dragen aan de next economy. Daarom blijven we bouwen aan de wereld van morgen. Bekijk hier de huidige gebiedsontwikkelingen.

Naar gebiedsontwikkelingen