AANLEG STADSFORUM GESTART: RINKE EN MANON NEMEN JE MEE

Het Stadsforum: de naam zingt al een tijdje rond in Tilburg en begin maart werd dan echt gestart met de bouw. In het gebied tussen de Katterug, het Stadhuis, het paleisje en de Schouwburg verreist in enkele jaren een plein met grootstedelijke uitstraling, een plek voor alle Tilburgers. Om dat laatste te bereiken worden bewoners en ondernemers uit de omgeving al tijdens de aanleg actief betrokken.  En daar ligt een belangrijke rol weggelegd voor Rinke Vreeke, de kwartiermaker van deze nieuwe plek. We spreken Rinke én social designer Manon van Hoeckel over hun bijzondere aanpak. 

RINKE, HOE BEN JIJ BETROKKEN BIJ HET STADSFORUM?

Rinke: “De wens van de gemeente Tilburg én van de stad zelf is dat het stadsforum in de toekomst intensief gebruikt gaat worden door alle Tilburgers. Om dat te bewerkstelligen is het belangrijk om bewoners en ondernemers in dit gebied nu al bij het Stadsforum te betrekken. Aan mij als kwartiermaker de taak om tot een programma van activiteiten te komen, waarmee al tijdens de aanleg draagvlak wordt gekweekt voor dit nieuwe plein. Het is niet standaard dat een kwartiermaker al zo vroeg in het traject wordt aangesteld, meestal gebeurt dat pas op het moment dat de bouwontwikkeling bijna is afgerond, om de plek als het ware wakker te kussen. In het geval van het Stadsforum is ervoor gekozen om dat al vanaf de start van de werkzaamheden te doen. Zo kun je namelijk nog invloed uitoefenen op wat het plein straks gaat worden. Want het ontwerp is natuurlijk al bepaald, maar wát er straks op het plein gaat gebeuren ligt nog open. Daar ga ik samen met bewoners en andere betrokkenen naar op zoek. Ik wil mensen met energie en ideeën faciliteren in het mogelijk maken daarvan.”

EEN NET WAT ANDERE AANPAK DUS?

Rinke: “Klopt, en vooral in de manier van contact leggen met betrokkenen pakken we het bij het Stadsforum anders aan. Participatie is voor gemeenten een groot thema, ze vinden het belangrijk dat mensen actief betrokken worden bij dergelijke bouwprojecten. Dat gebeurt doorgaans met bewonersavonden of -brieven, maar vaak blijkt dat mensen zich daarmee niet helemaal aangesproken voelen. Daarom kijken we graag of dit ook op een andere, actievere en originelere manier kan. Kunnen we ijsbrekers bedenken waarmee we omwonenden enthousiast maken om mee te doen?”

Lees het hele artikel hier!

Meer nieuws