Stimuleringsregeling kleine evenementen 2021

Het college heeft op 27 november 2020 besloten dat als een evenement in 2021 niet door kan gaan door coronamaatregelen de gemeente de noodzakelijk en aantoonbaar gemaakte kosten vergoedt tot een maximum van 50% van de toegekende subsidie. Inmiddels is bekend dat dit jaar een aantal gesubsidieerde evenementen niet doorgaat. Het gaat om het 4de Tilburgs wintercircus, Openbaar Karnaval Berkel-Enschot & Heukelom, Openbaar Carnaval Tilburg, Openbaar Karnaval Udenhout, Music Filmfestival, de Avondvierdaagse Berkel-Enschot en de Challenge Cup & NK Kunstrijden. Dit betekent dat de (reeds toegekende) subsidie niet of slechts gedeeltelijk wordt besteed, waardoor  € 64.000,- resteert. 

Deze regeling is bestemd voor evenementen die plaatsvinden in de openbare ruimte in Tilburg in 2021, tijdens Tilburg Vakantiestad. In 2020 heeft Citymarketing het voortouw genomen tot het organiseren van 'Tilburg Vakantiestad'. Onder deze noemer vonden er gedurende de hele zomer bijzondere activiteiten plaats in en om de stad, uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen. Het doel was Tilburgers en bezoekers te laten genieten van al het moois dat onze stad te bieden heeft en ondernemers en culturele instellingen te ondersteunen. Het blijkt dat veel Nederlanders (ook) dit jaar kiezen voor een vakantie in eigen land. Citymarketing is voornemers wederom Tilburg Vakantiestad te organiseren, samen met een groot aantal partners. 

Ondernemers en evenementenorganisatoren zijn zwaar geraakt door de coronacrisis. Deze stimuleringsregeling is bedoeld om relatief kleine initiatieven te ondersteunen die passen binnen de coronamaatregelen en bijdragen aan de economische spin-off (één van de doelen in het evenementenbeleid). Afgelopen zomer heeft het college gemerkt dat er genoeg ideeën leven bij ondernemers en organisatoren, ook als grote evenementen nog niet mogelijk zijn. (NB het gaat om activiteiten waar terrassen niet voor hoeven te wijken.)

Iedereen is toe aan gezelligheid en reuring. Met deze stimuleringsregeling draagt het college hieraan bij zodra dit mogelijk is. Dit geldt zowel voor het centrum als voor de wijken. Voorbeelden zijn: een pianist op een plein in het centrum, een zanger of dj op een terras, een open lucht bioscoop, een klein kunstproject waar mensen op straat van kunnen genieten of een stadswandeling met artistieke interventies, of activiteiten die bijdragen aan de ‘festivalisering’ van de kermis (zie nota over de kermis die ook geagendeerd staat). 

STAD VAN MAKERS

Tilburgse (cultuur-)makers hebben net als ondernemers en evenementenorganisatoren een lastige tijd achter de rug. Ook zij kunnen een beroep doen op deze regeling als ze een activiteit willen organiseren die bijdraagt aan een aantrekkelijke stad en past binnen de criteria. 

Meer info

Stimuleringsregeling kleine evenementen 2021

Meer nieuws