Provincie en Invest-NL financieren groei mkb

De rijksoverheid heeft op 16 januari Invest-NL opgericht. Dit investeringsfonds financiert met overheidsgeld bedrijven die Nederland duurzamer en innovatiever maken. Invest-NL stelt samen met de provincie €60 miljoen beschikbaar voor leningen aan bedrijven in Brabant. 

Directeur van Invest-NL, Wouter Bos, en economiegedeputeerde Van Gruijthuijsen hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend bij de oprichting van Invest-NL. Zij gaan leningen tussen de €5 en €15 miljoen verstrekken aan innovatieve, snelgroeiende, bedrijven. Zij dichten hiermee een gat in de markt voor financiering.

Leningen

Grotere mkb-bedrijven die snel willen groeien, kunnen hiervoor moeilijk de benodigde financiering krijgen bij fondsen, banken of overheden, zo bleek in 2017 uit onderzoek in opdracht van de provincie. Door samenwerking met Invest-NL kan de provincie bedrijven toch voorzien van grote bedragen met een hoger risico. Kansrijke bedrijven kunnen dankzij de leningen sneller groeien en bijdragen aan de oplossing van de grote maatschappelijke uitdagingen, zoals verduurzaming.

De provincie verstrekt de leningen via de eerder opgerichte mkb-plusfaciliteit. Zij verwacht door het aanbieden van leningen ook private investeerders (zoals banken en pensioenfondsen) over de streep te trekken om te investeren in Brabantse bedrijven. De leningen helpen bedrijven bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe fabriek of het opzetten van grootschalige productie mogelijk te maken. Bedrijven kunnen hierdoor hun product sneller op de markt brengen, in het belang van de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Brabant. Het gaat om enkele leningen per jaar.

Invest-NL

Het ministerie van Financiën is aandeelhouder van Invest-NL, een private onderneming. Het bedrijf heeft €1,7 miljard beschikbaar om te investeren in de toekomst van Nederland. Zij richt zich daarbij vooral op de energietransitie en op innovatieve snelgroeiende bedrijven (scale-ups) die zich bezighouden met industriële technologieën. Invest-NL gaat ook samenwerken met Europese fondsen waardoor Nederland beter kan profiteren van Europese financieringsmogelijkheden.

Meer nieuws