Sterke groei bedrijven en banen in Tilburg

In 2018 groeide het aantal bedrijven en banen in Tilburg respectievelijk met 7,2 en 3,1 procent. Dat is de grootste groei sinds 2009, zo blijkt uit de werkgelegenheidsmonitor van de Provincie Noord-Brabant.

De jaarlijkse werkgelegenheidsmonitor (www.brabantatlas.nl) is in opdracht van de provincie Noord-Brabant door Etil research group opgesteld. Het aantal werkende personen in Tilburg nam volgens de monitor toe met 3.523 en het aantal bedrijfsvestigingen met 1.231. Daarmee kent Tilburg het hoogste aantal nieuwe bedrijven en banen van alle Brabantse gemeenten in 2018. Van de zogenoemde B5 (Brabantstad) gemeenten kenden alleen Helmond en Den Bosch een sterkere groei in respectievelijk het aantal werkzame personen (3,6 procent) en bedrijven (8,9 procent).
 

 Gemiddelde Brabant en cijfers B5 steden       Groei banen (%)       Groei bedrijven (%)
 Brabant (gemiddelde)              2,1                 5,3   
 Breda              1,8                    5,9
 Eindhoven              1,4                 4,2
 Helmond              3,6                 5,8   
 's-Hertogenbosch              2,2                    8,9   
 Tilburg              3,1                 7,2


De groei van het aantal werkenden en bedrijfsvestigingen in Tilburg is met name in de sectoren Bouwnijverheid, Groot- en detailhandel, Zakelijke Dienstverlening en Gezondheid- en Welzijnszorg te zien.

Ook de regio Hart van Brabant laat sterke groei zien met een toename van 2,9 procent en 6,3 procent wat betreft werkzame personen en bedrijfsvestigingen. Alleen in 2011 groeide in de afgelopen 9 jaar het aantal bedrijfsvestigingen