Tilburg één van de acht locaties met een Innovation Center for Artificial Intelligence-lab

MindLabs is sinds kort aangesloten bij het nationale Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI). Daarmee is Tilburg één van de acht locaties met een ICAI-lab. Samen met de partners in het MasterMinds-project gaat MindLabs samenwerken in dit publiek-privaat onderzoekslab, dat de naam MasterMinds AI Lab draagt. Het MasterMinds AI Lab is een van de vele initiatieven binnen MindLabs en legt zich toe op het ontwikkelen en evalueren van nieuwe technologieën, waarbij de kruisbestuiving tussen artificial minds en human minds centraal staat.

Kunstmatige Intelligentie en menselijk gedrag

Het ICAI is een landelijke samenwerking van verschillende universiteiten, bedrijven en de Nederlandse overheid met 27 labs gevestigd op acht locaties. Het doel is om Nederland voorloper te laten blijven op het gebied van AI door de ontwikkeling van kennis en talent. MasterMinds werkt samen aan promotieonderzoeken op het snijvlak van robotics en avatars, serious gaming, decision making, en virtual en augmented reality. De resultaten van deze onderzoeken worden toegepast om AI-oplossingen te realiseren ten behoeve van de samenleving.

Professor Max Louwerse, wetenschappelijk directeur van het MasterMinds AI-lab: "De toekomst van AI ligt in toenemende mate bij het snijvlak tussen kunstmatige intelligentie en menselijk gedrag. Het MasterMindsproject werkt op dit snijvlak om nieuwe technologieën te ontwikkelen en die onmiddellijk toe te kunnen passen. Dit ligt geheel in de aard van MindLabs."

Vijf MasterMinds-projecten

Het MasterMinds-project bestaat uit vijf innovatieve onderzoeksprojecten, gericht op het ontwikkelen van doorbraken met interactieve AI-technologieën. Onderzoeksvragen zijn onder meer: Kunnen we complexe besluitvorming trainen en verbeteren met behulp van serious gaming? Wat is het leereffect van het trainen van piloten met behulp van virtual reality? Hoe ontwerpen we effectief AR- en VR-trainingsmodules? Hoe kunnen we intelligente tutoring systemen ontwikkelen en gebruiken? 

Het MasterMinds project brengt kennisinstellingen, industriële partners en overheidsorganisaties samen om te werken aan AI-oplossingen die direct bruikbaar zijn voor de partners. Het project beantwoordt vragen die door de industriële partners zijn gesteld om zich voor te bereiden op de technologiegedreven toekomst die voor ons ligt. Hiermee draagt het project bij aan het stimuleren van regionale ecosystemen, waarin het MKB een centrale rol speelt voor het ontwikkelen van een veerkrachtige, duurzame en toekomstbestendige economie.

De vijf projecten zijn: 

  1. Gebruik van Serious Games in complexe besluitvorming in de logistiek – Haven van Rotterdam
  2. Neurofysiologie en VR in de luchtvaart – Koninklijke Luchtmacht en MultiSIM
  3. AR & VR voor onderhoud - Actemium, Marel en CastLab
  4. Evidence-based preventie: predictive analytics – Interpolis en Gemeente Tilburg
  5. Virtual Reality in het onderwijs – WPG Zwijsen, Spacebuzz en Timeaware

MasterMinds brengt de “brightest minds” samen op het gebied van kunstmatige en menselijke intelligentie. Meer informatie: www.icai.ai/masterminds-lab

In English: https://icai.ai/tilburg-newest-icai-location-with-masterminds-lab 

Mindlabs Tilburg

Mindlabs is een initiatief van Tilburg University, Fontys Hogescholen, ROC Tilburg, de Persgroep, provincie Noord-Brabant en gemeente Tilburg. Een broedplaats voor innovatie en ondernemerschap in het hart van de Spoorzone. Onderwijs, overheid en bedrijfsleven maken concrete innovatieprojecten samen mogelijk. Centraal staan technologieën uit de kunstmatige intelligentie zoals robotics & avatars, mixed en virtual reality, serious gaming, natural language en data technologiën.

Meer info

Meer MindLabs & Spoorzone Tilburg