Tilburgse kennisinstituten het PON en Telos gaan fuseren

Met ingang van 1 januari 2020 gaan de Tilburgse kennisinstituten het PON en Telos hun krachten bundelen en onder de naam PON/Telos hun werkzaamheden voortzetten. Telos is als Brabants kenniscentrum voor duurzame ontwikkeling verbonden aan Tilburg University. Het PON doet onderzoek naar sociaal-culturele vraagstukken en combineert wetenschappelijke kennis met kennis van de leefwereld en de uitvoeringspraktijk. Met het samengaan van het PON en Telos versterken beide organisaties zich in kwantiteit en kwaliteit. Woensdag 18 december vond de officiële ondertekening van de fusiecontracten plaats.

Aanleiding fusie

Met de verzelfstandiging van Telos en het samengaan met het PON wil de universiteit de ontwikkeling van Telos een nieuwe impuls geven. De vele relaties die Telos en het PON hebben met overheden (met name gemeenten en provincies), vergroten de mogelijkheden voor de universiteit om onderzoek en onderwijs met de praktijk te verbinden. Voor het PON biedt de fusie mogelijkheden om het thema duurzaamheid verder te ontwikkelen. Het sluit aan op huidige projecten van het PON met betrekking tot duurzame ontwikkeling en energiearmoede. Samengaan met Telos betekent bovendien samenwerken op andere belangrijke thema’s zoals cultuur en sociale veerkracht.

PON/Telos

PON /Telos positioneert zich als bemiddelaar tussen wetenschappelijke kennis en innovatieve praktijken. Samen met externe partners wordt relevante kennis gemobiliseerd en waar nodig opnieuw ontwikkeld, ten behoeve van nieuwe vormen van duurzame ontwikkeling. Er zal een nieuwe academische werkplaats over regionale duurzaamheid opgericht worden, waarin naast gemeenten, de provincie en bedrijven ook faculteiten, instituten en hoogleraren van Tilburg University participeren.

Patrick Vermeulen (directeur-bestuurder van het PON), Susanne Agterbosch (plaatsvervangend directeur) en John Dagevos (directeur van Telos) vormen de directie van PON / Telos.  

Meer nieuws