Uniek netwerk met holistische kijk op innovatie

Sinds oktober is er een nieuw platform in Nederland. Gericht op het mogelijk maken van innovaties. Echt mogelijk maken. Van eerste idee tot succesvolle marktintroductie. Dat vraagt om veel meer dan een patent en een business case. Grondlegger en directeur van het platform, Hans Kamphuis, vertelt over de oprichting van Innovationlink, de elf aspecten om van inventie naar innovatie te komen en dé succesfactoren voor een geslaagde marktintroductie: samenwerking en ondernemerschap. Op dinsdag 26 november 2019 vindt in Tilburg Innovationlink LIVE plaats. Hét netwerkevent dat in één dag alle kennis en experts bij elkaar brengt om van inventie naar succesvolle innovatie te komen.

Volgens het wetenschappelijk jargon is een innovatie een product of dienst, die met succes op de markt is gebracht. “Daarin schuilt ook meteen de spraakverwarring”, stelt Kamphuis, “want in de volksmond heeft iedereen het over innoveren, terwijl het eigenlijk om ideevorming gaat. Ik noem het daarom bewust van inventie naar innovatie. Die verwoording is misschien wat krom, maar het geeft precies aan wat ik bedoel. Je bedenkt iets en vervolgens moet je een heleboel dingen gaan doen om je product of dienst succesvol op de markt te brengen.”

Illusie van de Eenzame Uitvinder


“Het bedenken gebeurt vaak nog wel in het hoofd van één persoon, maar al het andere niet”, vervolgt Kamphuis. “Het verhaal van de Eenzame Uitvinder is een illusie. Een man als Edison die in zijn kelder dingen uitvond, klinkt legendarisch, maar was ook in zijn tijd al onwaarschijnlijk. Alles wat nu op de markt wordt gebracht, is zeker een gevolg van samenwerking. Dat betekent dat je moet weten wat je niet weet en vervolgens waar je dat vandaan kunt halen. Dat heeft met drie dingen te maken: kennis, kennissen en de middelen om dat te kunnen doen. Die komen samen in Innovationlink.”

Elf essentiële schakels


Bij Innovationlink draait alles om verbinden. Het netwerk legt de link tussen vraag en aanbod van innovatie en alles wat erbij komt kijken om uitvindingen en ideeën sneller door te ontwikkelen en succesvol op de markt te brengen. Via een online platform met app, het netwerkevent Innovationlink LIVE, exclusieve bedrijfsbezoeken, een handboek en een helpdesk voor advies op maat kunnen uitvinders, innovators, ondernemers, investeerders en dienstverleners met elkaar in contact komen. De aanpak is holistisch en omvat de elf belangrijkste schakels in het innovatieproces: intellectueel eigendom, business cases, financiering, juridische zaken, ontwerp en prototyping, samenwerking, ideeënmakelaars, zakelijke netwerken, subsidies, overheidsbeleid en marketing.

Meer dan een octrooi


“De meeste mensen die iets bedenken, denken direct aan een octrooi”, weet Kamphuis. “Dat heeft iets magisch. Als je dat hebt, ben je een uitvinder. Veel mensen gaan naar een octrooigemachtigde en investeren een heleboel geld. Natuurlijk is die bescherming belangrijk, maar nóg belangrijker is om een totaalbeeld te hebben van waar je staat en waar je heen wilt. Daarvoor heb ik de VINI-matrix ontwikkeld, kort voor van inventie naar innovatie. In dit model komen de elf schakels aan bod, die een rol spelen bij de ontwikkeling van een product. Met deze holistische benadering kun je beoordelen hoe het ervoor staat en wat er voor nodig is om daar te komen. Ik geloof dat als je daar zicht op krijgt en de ontwikkeling bij wijze van spreken dagelijks bijhoudt, je een brede kijk ontwikkelt en voorkomt dat je heel veel geld uitgeeft aan één aspect en de andere disciplines vergeet.”

Holistische kijk


Elke schakel in dat innovatieproces zal immers vooral zijn eigen discipline naar voren brengen. Een ontwerper vindt dat er een werkend prototype moet komen. Een octrooigemachtigde wil het product beschermen. Een financier hecht belang aan de business case. Zo zal iedereen zijn eigen expertisegebied benadrukken. En dat betekent dat waar je ook naar toe gaat, er nooit iemand zal zeggen: heb je wel aan alles gedacht? Er is geen instantie in Nederland, waar het hele traject aan bod komt. Wie nog geen prototype heeft, hoeft natuurlijk nog niet aan marketingcommunicatie te denken. Maar het is wel een reminder om je steeds af te vragen: wanneer moet ik er wel aan denken? Wat moet het dan doen? En wie en wat heb ik daarvoor nodig?

Innovatie-professor


“Mijn belang is niet één van die aspecten, maar innovators op weg helpen vanuit een holistische benadering”, vertelt Kamphuis. “Ik sta boven en naast al die partijen en heb binnen al die schakels contacten. Daar heb ik geen belang bij, maar wel een drive om innovatie te versnellen en vernieuwing in de samenleving tot stand te brengen.” Die drive loopt als een rode draad door de loopbaan van Kamphuis. Na zijn studies Bouwkunde en Bedrijfskunde heeft hij de wereld van ideeënmakers en die van bedrijfskundigen in allerlei vormen leren kennen. Hij heeft aan de basis gestaan van het tijdschrift Utopia, Uitvinderscentrum ID-NL, tijdschrift Items, ioN, booosting en de Open Design Aanpak. Hij is 10 jaar voorzitter van de NOVU geweest en is momenteel lid van de Take-Off commissie van het NWO. Tegenwoordig is hij werkzaam als adviseur internationaal innoveren en ondernemen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Vanuit die hoedanigheid is hij in september 2019 benoemd als Visiting Professor aan de Universiteit van Nanjing, waar hij de komende twee jaar studenten gaat onderrichten in het proces van inventie naar innovatie. De kroon op al zijn ervaring is nu de oprichting van Innovationlink.

Op het juiste spoor


“Als ik terugkijk op mijn loopbaan, vallen alle puzzelstukjes op hun plaats. Wat ik altijd en overal doe, is mensen verbinden. Via Innovationlink breng ik uitvinders en dienstverleners met elkaar in contact. In elk van die elf aspecten ken ik de wereld. Ik weet niet precies hoe je een patent moet schrijven, maar ik weet wel dat je het moet schrijven en wat de valkuilen zijn. Dus ik kan iemand op het juiste spoor zetten, zonder dat ik pretendeer dat ik het zelf invul. Na 40 jaar is Innovationlink mijn uitvinding. Samen met het proces van inventie naar innovatie, dat mensen helpt om geschakeld te groeien.”

Alles draait om ondernemerschap


“In dat proces is ondernemerschap uiteindelijk de ultieme succesfactor”, stelt Kamphuis. “Al het andere kun je inkopen. Als je geen geld hebt, houdt natuurlijk alles op. Maar als je de problemen niet goed kunt onderkennen en het op de juiste manier op de markt kunt brengen, is elke inventie tot mislukken gedoemd. Innovationlink richt zich daarom op innovators én experts. Want ook aan de kant van de dienstverleners is behoefte aan een brede blik. Een advocaat kan heel goed de juridische kant van het innovatieproces in kaart brengen, maar weet waarschijnlijk weinig van octrooizaken of hoe een prototype tot stand komt. Mijn ideaal is dat Innovationlink ook hét netwerk wordt van partijen uit de elf disciplines. Dus niet alleen innovators en experts samenbrengen, maar ook de disciplines onderling. Want ook zij versterken elkaar en kunnen op hun beurt nieuwe samenwerkingsverbanden smeden.”

Dagelijkse praktijk als bron van innovatie


Innovationlink is er voor al die professionals die met hun vak bezig zijn, producten gebruiken, maar zelf geen producten maken. Dat betreft zo’n 250.000 mensen in Nederland! Denk aan sectoren als de installatiebranche, de aannemerij, de medische sector, maar ook het onderwijs, de tuinbouw en de entertainmentindustrie. Ze gebruiken allemaal producten voor hun werk en er is vaak behoefte aan verbetering of een probleem dat nog niet is opgelost. Veel van hen hebben zelf toepassingen en oplossingen bedacht, zonder er bij stil te staan dat dit ook voor anderen waardevol kan zijn. Kamphuis: “Dat is een hele interessante bron, die nog veel te weinig wordt aangeboord. Er wordt veel research gedaan om de research. Zeer belangrijk, uit oogpunt van wetenschap en onderzoek, maar innoveren vanuit praktijkbehoefte heeft altijd aan de basis gestaan van uitvindingen als de auto, telefoons en computerchips, maar ook van de Senz paraplu, veganistische kaas en de Vacuvin. Innovationlink wil dat potentieel niet alleen aanboren, maar ook bij elkaar brengen. Want alleen samen maken we innovatie mogelijk.”     

Meer weten over Innovationlink of lid worden van hét netwerk van inventie tot innovatie? Kijk op www.innovation-link.nl
Bestel nu je kaarten via https://tikcit.com/register/5d8f3e69bd252fb299e182b6 en krijg 50% korting! 

Meer nieuws