Waarom Tesla, Cool Blue en H&M kiezen voor Tilburg

Regio Tilburg behoort tot de hardst groeiende logistieke hubs van Europa met een grote logistieke sector en een uitstekende ligging ten opzichte van Europa. De regio is in 2019 niet voor niets uitgeroepen tot de nummer 1 logistieke hotspot van Nederland. Dat komt naast de uiterst gunstige en centrale ligging ook door de goede infrastructuur, bereikbaarheid en ondernemersklimaat van internationaal niveau. Op innovatief gebied is de regio Tilburg koploper in slimme logistieke technologieën en wordt het de komende jaren een proeftuin voor de transitie naar verantwoorde distributie. Daarmee ligt de grote, welvarende afzetmarkt Europa aan de voeten van Tilburg en haar ondernemers.

Mid-West is the best!

Midden- en West-Brabant vormen de vierde economie van Nederland in toegevoegde waarde en tweede voor de industrie. Ook zijn we de grootste en belangrijkste logistieke hub op de corridor Rotterdam - Europees achterland. Ons industrieellogistiek complex is daarmee van grote nationaal en internationaal belang. Midden- en West-Brabant ligt centraal in de Vlaams-Nederlandse Delta, op (inter)nationale kennis- en vervoersassen, tussen Mainports Rotterdam en Antwerpen en Brainport Eindhoven en in een prachtig landschap waar zee, zand en klei elkaar kussen. Met een interne markt van 1,2 miljoen consumenten en een reikwijdte, via de logistieke hub-functie, naar 500 miljoen Europeanen hebben we zowel een werkbaar en relevant schaalniveau, als groot potentieel voor bovenregionale impact.

Per spoor, weg, water en lucht

De logistieke hotspots vind je op de bedrijventerreinen van regio Tilburg. Railport Brabant en Barge Terminal Tilburg verladen containers uit de hele wereld. Met Rotterdam en Antwerpen op zeer korte afstand, heb je als bedrijf in Tilburg toegang tot de twee grootste (haven)poorten van Europa. Zo is afgelopen jaar een samenwerkingsverband opgericht tussen POR (Port of Rotterdam) en Midden-Brabant met als resultaat een Gateway Rotterdam Mid-Brabant om vervoerders en logistieke bedrijven nog beter en sneller van dienst te zijn. Via een uitgekiend net van snelwegen vinden goederen in de kortste tijd hun weg van en naar de havens.

Diezelfde wegen strekken zich ook uit naar alle grote luchthavens van Europa, met verbindingen over de hele wereld: Schiphol Amsterdam, Brussel, Frankfurt. En – steeds belangrijker – ook naar de regionale luchthavens als Rotterdam en Eindhoven, die steeds meer aan belang winnen in de interregionale stroom van personen en goederen. Door de unieke ligging concentreert het spoorweg- en met name het binnenscheepvaartverkeer zich steeds meer in en via Midden-Brabant. Doorvoer en overslag staan op een hoog peil, door een combinatie van ruimte, middelen en professionele kennis. Met steeds uitbreidende mogelijkheden. Zo zijn zelfs plaatsen diep in China, o.a. via directe treinverbindingen, verbonden met Tilburg. 

Midden-Brabant telt in totaal 2.562 bedrijven die werkzaam zijn in de logistieke sector. Hiervan hebben 1911 bedrijven indirect (groothandel) te maken met de logistieke sector en zijn 651 direct in de sector werkzaam (vervoer en opslag/informatie en communicatie).Samen hebben zij ruim 24.431 medewerkers in dienst, dat is zo'n 13% van de totale arbeidsmarkt in de regio Midden-Brabant en behalen een omzet van 2,1 miljard euro. Een groot aantal toonaangevende bedrijven zijn gevestigd in Tilburg en omgeving. Denk hierbij aan: Tesla, Smart Wares Group, Ahold, Xenos, DocData, Coca Cola, Fuji Film, H&M, Sacha, The Sting, Dobotex, Dell, Bol.com, Apple, Cool Blue, UPS, Samsung, LG, Capi en Elho. 

Jong talent en opleidingen

Om een logistiek bedrijf goed draaiende te houden, is natuurlijk goed personeel nodig. Daar zorgen Tilburg University, Avans en ROC voor. Met opleidingen als logistiek management, supply-chain management, logistiek teamleider, chauffeur goederen vervoer of logistics engineering is er in de regio genoeg talent te vinden. Tilburg University leidt internationale studenten op in economie, recht en sociale wetenschappen. Bijzonder interessante tak daarbinnen vormt de masteropleiding Supply Chain Management. Verder studeren jaarlijks aan de vele instellingen voor (hoger) beroepsonderwijs vakmensen af in verschillende vakgebieden als techniek en economie, maar ook communicatie, international business en e-marketing. Bijzondere exponent hiervan is de 3-jarige mbo-opleiding Manager Transport en Logistiek van ROC Tilburg. Een unieke opleiding, met veel aandacht voor de praktijk.