Esther maakt het in Tilburg

Op donderdagmiddag is gezellige bedrijvigheid een understatement bij Station88. Ondernemers uit de regio Midden-Brabant wandelen binnen om een workshop te volgen of komen met hun vragen, uitdagingen of ideeën voor een van de business-specialisten. Ze kunnen terecht bij experts van onder andere het Ondernemersadvies van de gemeente Tilburg, Rabobank, VDT Advocaten, HLB van Daal, Fontys Hogescholen, Midpoint Brabant én niet te vergeten de experts van de andere partners van Station88. Want zonder partners geen Station88. Dit en nog veel meer onder één dak; een echt huis voor ondernemerschap en innovatie dus. In het oog van de storm treffen we manager Esther IJzer. Samen met collega’s en partners geeft ze dagelijks inhoud aan de veelzijdige ondernemers-hub in hartje Spoorzone. “Station88 is een bijna grenzeloos concept, je kunt er van alles onder scharen. Maar het moet kaders hebben en inhoudelijk het ondernemerschap ondersteunen. Naast verbinden en vervlechten, is dit managen mijn taak.”  

DE VELE GEZICHTEN VAN STATION88

Station88 bevindt zich op de begane grond van Gebouw 88, waar op de tweede etage Midpoint Brabant gevestigd is, een belangrijke aanjager van economische ontwikkeling in zowel de regio Midden-Brabant als daarbuiten. “Het is niet eenvoudig om Station88 één label te geven,” stelt Esther. “Het is een ontmoetingsplek voor ondernemers, marktpartijen en kennisinstellingen, een plek waar men kennis kan delen, informatie kan vinden en terecht kan met vragen. Maar ook een plek waar specialisten met verschillende disciplines aanwezig zijn om MKB-groeiers, starters en zzp’ers te faciliteren in hun ondernemersvragen, waarbij de core business van Station88 het faciliteren van inspirerende programma’s en activiteiten is.” Een hele mond vol. En dan te bedenken dat Station88 pas sinds maart 2018 open is.

BRANDPUNT VAN ONDERNEMERSCHAP

Esther straalt een aanstekelijk soort energie uit. Ze is ‘in control’ maar laat tegelijkertijd ruimte voor het onverwachte, het experiment. Wat dat betreft voelt ze zich bij Station88 als een vis in het water. “We kunnen nauwelijks vastleggen wat hier van dag tot dag gebeurt. Het gaat van starters op zoek naar een bedrijfsruimte, naar ondernemers die hun businessmodel willen veranderen. En van studenten met een goed idee die hun verhaal komen doen, naar een door ons georganiseerde workshop social businessplanning. Samengevat zijn we een brandpunt van ondernemerschap. Een verbindingsplek waar we ondernemers vanuit ons brede partnernetwerk helpen groeien. Onze toegevoegde waarde is de kracht van dit netwerk. Er vindt hier zo’n enorme kruisbestuiving plaats! Wij zijn in staat om ondernemers in heel korte tijd, snel en doeltreffend in contact te brengen met relevante partijen. De kracht van ons netwerk samen met die van onze partners is enorm. In principe is iedere ondernemer altijd welkom bij ons,” stelt Esther. “De focus ligt echter enerzijds op groeiers in het MKB en anderzijds op starters. Hoewel starters en zzp’ers op dit moment de grotere groep bezoekers zijn, weten ook de meer ervaren ondernemers Station88 steeds beter te vinden. Ons programma is voor beide doelgroepen en zal in 2020 alleen maar verder toegespitst worden. We ‘co-creëren’, organiseren en activeren workshops, netwerkevents en inspiratiesessies op het gebied van verschillende trends, zakelijke en landelijke thema’s en (persoonlijke) bewustwording. De inhoudelijke invulling gebeurt nu voor 80% samen met onze partners. Hieraan koppelen wij verdiepingssessies door specialistische partners en andere partijen in de regio.”

INITIATIEVEN BUNDELEN

De indrukwekkende groei die Station88 heeft doorgemaakt, komt voort uit een bepaalde mentaliteit en een gedeelde ambitie. “We zijn snel gegroeid door samenwerking. Iedereen heeft er z’n steentje aan bijgedragen om te komen tot waar we nu staan. Alle betrokkenen waren en zijn bereid om een extra stap te zetten.” Waarom het er in 2018 pas van is gekomen om het ondernemershuis op te richten, is volgens Esther ook zo’n mentaliteitsding. “Een jaar of zes, zeven terug kende onze regio veel losse ondernemersinitiatieven. Maar één centraal punt waar je terecht kon was er niet meer. Terwijl deze behoefte er wél was. Niet alleen bij ondernemers zelf, ook bij gemeenten en kennisinstellingen. Zij zijn toen samen rond de tafel gaan zitten om de basis te leggen voor wat later Station88 is geworden. Er zijn een aantal mensen opgestaan die het gewoon gingen doen. Waarbij Midpoint Brabant, samen met de gemeente Tilburg, hierin de katalysator zijn geweest en zullen blijven. Vanuit een laagdrempelige basis, zonder vastomlijnd stramien, maar met veel lef en de drang om te verbinden en experimenteren. Ik denk dat Station88 daarom een grote gunfactor heeft.” Dat Esther uiteindelijk gevraagd werd manager te worden van dit ‘experiment’, is voor haar niets minder dan een grote eer geweest.

VERKNOCHT AAN 013

Haar liefde voor het experiment gaat hand in hand met die voor de stad Tilburg. “Hier is dankzij de transformatie die de gemeente heeft doorgemaakt volop ruimte om te proberen, wat aantoonbaar bijdraagt aan ons succes. Tilburg is een bijzondere plek. Dat rauwige waar iedereen over praat bevalt me. Men doet hier niet te moeilijk en er gebeuren constant ontzettend gave dingen zonder dat men daarmee te koop loopt.” Ook over de nieuwe generatie doeners die in Tilburg is opgestaan praat Esther vol lof. “Er waait hier een frisse wind, je vindt overal mensen die samen dingen oppakken. Die elkaar juist opzoeken om dingen te gaan dóen. Mensen die niet per definitie de euro’s de overhand laten nemen, maar eerst kijken naar wat er samen bereikt kan worden. Bij Station88 denken we er ook zo over. Natuurlijk moet iedereen ‘een plakje kaas op de boterham’ verdienen. Maar je moet bij ons geen partner worden of aankloppen als je alleen een commercieel belang najaagt.”

OP DE GOEDE WEG

“In anderhalf jaar tijd hebben we iets prachtigs neergezet, samen met een mooie partnergroep met een eigen DNA. Om toekomstbestendig te zijn, buigen we ons twee keer per jaar over onze strategie en wordt er gedegen onderzoek gedaan naar de waarde creatie van en voor partners. En we gaan alleen nieuwe partnerschappen aan als er een match is. Dat is geen luxe maar een vereiste. Hoe groter we worden, des te scherper onze keuzes.” Toch perken Esther en haar team zich niet té veel in. “Alles verandert zo verschrikkelijk snel tegenwoordig, dus het is niet zinvol om je te laten beperken door een stip op de horizon. We weten hooguit welke kant we op willen bewegen. Als je zo werkt, bouwt en groeit is vertrouwen essentieel. Net als een kritische blik. We zijn op de goede weg maar blijven scherp op de keuzes die we maken en er zijn nog zeker stappen te zetten! We worden langzaamaan een vaste waarde in het ondernemerslandschap. Potentiële partners weten ons te vinden en daarnaast is de opkomst bij onze programma-activiteiten erg goed. Maar er is voortdurend ruimte voor verbetering. Zo komt het af en toe ook wel eens voor dat een sterk inhoudelijk programma toch slechts twee inschrijvingen krijgt. Dat is niet erg, het is juist leerzaam. Op basis daarvan maken wij dan weer nog scherpere keuzes voor de toekomst.”

ONDERWIJS + OVERHEID + ONDERNEMERS

Station88 gaat de komende jaren steeds sterker regie voeren op alle programma’s en initiatieven gericht op ondernemers in de regio Midden-Brabant. Ook wanneer deze plaatsvinden in fieldlabs, in en buiten Tilburg en via de regiogemeentes zoals in Waalwijk of Hilvarenbeek. Hierin is een uitgangspunt de regionale ontwikkelagenda en de partners die samen de kennis-as in Midden-Brabant vormen (de huizen van Midpoint Brabant, zoals Gate2, Huis van de Logistiek en House of Leisure, de universiteitscampus en natuurlijk de Spoorzone met o.a. Mindlabs en Station88). Station88 neemt op die kennis-as een belangrijke positie in met het programma. Esther legt uit: “Als je de kennis-as van Gilze tot Oisterwijk en van Heusden tot Hilvarenbeek pakt, dan is de Spoorzone het middelpunt. En Station88 is hierin een knooppunt voor ondernemers.” De aankomende maanden staan er volop afspraken in haar agenda waar ze over de verdieping van de verbindingen gaat praten. In de Spoorzone maar ook bij de universiteit, hogescholen, gemeenten en ondernemers. “De triple helix van onderwijs, overheid en ondernemers is complex. Als je dan samen in dit ondernemershuis dingen voor elkaar kunt krijgen, dan ben ik alleen maar trots. Weet je, we zijn nog geen twee jaar onderweg en we hebben al delegaties uit bijvoorbeeld Amsterdam, Breda, Delft, Eindhoven, Arnhem en Deventer op bezoek gehad. Men is erg nieuwsgierig naar hoe wij het hier - met succes – doen. Ik kan er echt uren over praten dus iedereen is welkom om naar ons verhaal te komen luisteren!”

DE GOUDEN TIP VAN ESTHER

“Probeer als ondernemer niet alles van tevoren uit te kristalliseren. Doe dat voor een deel en ga vervolgens experimenteren om te ontdekken wat werkt. Niet alleen wat werkt in jouw markt, maar ook wat werkt voor jóu. Van daaruit kun je groeien.”

Tilburg is jouw proeftuin

Station88

Meer ondernemersverhalen