Gebieds ontwikkeling

Tilburg zet kennis in voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen. Als een bakermat van innovatieve ideeën, slimme dienstverlening en duurzame initiatieven. Talenten en kennisintensieve bedrijven en ondernemers kiezen bewust voor Tilburg. Om samen te werken en bij te dragen aan de next economy.

Daarom blijven we bouwen aan de wereld van morgen. Met kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid wordt samengewerkt in innovatiedistrict Spoorzone en straks in het kenniskwartier en innovatiedistrict, om verandering te veroorzaken. Samen gaan we de uitdagingen van morgen aan. Samen komen we verder. Een society touched by tomorrow. En daar zijn we trots op.

Huidige gebiedsontwikkelingen

Spoorzone Tilburg

Dit compacte gebied in het centrum van Tilburg is misschien wel het bekendste stuk van de stad. In dit rauwe industriële gebied vol cultuur, horeca en historie wordt hard gewerkt aan de toekomst. De aanwezigheid van Tilburg University, ROC en Fontys Hogeschool zorgt voor kennis, talent en visie. Spoorzone Tilburg is open en toegankelijk voor iedereen met een perfecte mix van wonen, werken en leisure en vormt een vruchtbare grond voor innovatie. Met name op het gebied van interactieve technologieën zoals ai, VR, games, robotics en data driven decision making haal je hier je hart op.

Meer over Spoorzone Tilburg

Nieuws over gebiedsontwikkeling