2e ronde SIR gestart: innovatiesubsidies tot € 45.000 (mkb) en € 15.000 (startups)

Op 1 februari 2023 is de tweede ronde van de SIR ingegaan. SIR (Stimulering voor Innovatie in de Regio) is een subsidieregeling van de provincie Noord-Brabant voor innovatieve plannen van Brabantse mkb-ondernemingen en innovatieve startups in alle economische sectoren. Het project moet in Brabant worden uitgevoerd.

Het subsidiepercentage voor bestaande ondernemingen is 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 45.000 euro. Voor innovatieve startups is dat 50% met een maximum subsidiebedrag van 15.000 euro. Voor elke Brabantse regio is een subsidieplafond vastgesteld. Voor Midden-Brabant is dit per jaar 267.574 euro voor mkb-ondernemingen en 98.669 euro voor startups. In 2023 kunnen bedrijven tot en met 1 oktober subsidie aanvragen.

Meer informatie over de SIR-regeling vind je hier: Subsidie voor innovatieve Brabantse ondernemers – Toekomstbehendig Brabant

Meer informatie?

Heb je een mkb-onderneming of ben je een startup in Midden-Brabant en wil je meer weten over de SIR, neem dan contact op met Marijn van Zanten.

Marijn van Zanten - Adviseur Projectfinanciering
+31 6 27825785
marijnvanzanten@midpointbrabant.nl
 

Meer Midpoint Brabant