Brabant zet in op slim en toegankelijk multimodaal transport

Dit artikel is geschreven door Midpoint Brabant

Multimodaal transport is volop in beweging. Noord-Brabant heeft hiervoor een belangrijk netwerk ontwikkeld met weg-, water-, en spoorverbindingen. Met een subsidie uit de Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes en Moves zet LCB Multimodaal in op het ontwikkelen en toepassen van slimme technieken voor multimodaal transport (Makes) enerzijds én het toegankelijker maken van de multimodale transportroutes voor het MKB (Moves) anderzijds. Op 29 september werd de kick-off van LCB Multimodaal gehouden bij VDL Automated Vehicles. Midpoint Brabant is één van de partners van de Regio Deal Makes and Moves.

Dat de kick-off voor deze Regio Deal werd gehouden bij VDL Automated Vehicles is geen toeval. Dit bedrijf is een voorloper op het gebied van Automated Guided Vehicles (AGV’s) in de grote zeehavens. De Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes en Moves wordt ingezet om stappen te zetten op het gebied van verdere automatisering en digitalisering binnen de logistieke sector in Brabant. Eén van de speerpunten hierbij is het samen ontwikkelen van een nieuwe generatie multifunctionele AGV’s en deze tegelijkertijd collectief in te zetten bij diverse Brabantse overslagterminals en omliggende bedrijventerreinen. Realisatie van deze innovatie op deze schaal is uniek in de transportwereld. Daarnaast is er binnen de Regio Deal aandacht voor de verdere doorontwikkeling van gezamenlijke transportroutes over weg, spoor en water (Joint Corridors Off-Road), het zichtbaar en toegankelijk maken van deze multimodale transportroutes en het actief betrekken van MKB met behulp van de Digitale Atlas LCB Multimodaal.

Lees verder

Meer Midpoint projecten - duurzaamheid, digitalisering, talentontwikkeling