Duurzaam geotextiel: een gezondere toekomst zonder afval

Fotograaf: André Sprong, bouwfotograaf bij André Bouwfotografie
Tekst: Up New, Midpoint Brabant

“Er gebeurt weinig rondom de verduurzaming van geotextiel terwijl de duurzame eisen heel hard op de grond-, weg- en waterbouw afkomen”, aldus Vincent van Rijsewijk, aanjager circulaire economie van Midpoint Brabant. “Geotextielen kunnen een forse impact op het milieu hebben. Opdrachtgevers accepteren niet meer dat hun project het afval van de toekomst vormt”. Tijdens een gesprek tussen Esther IJzer van TEFAB en Vincent, ontstond het idee voor een innovatiegroep. “Veel geotextiel is van kunststof en dat gaat vaak wel 100 jaar mee. Dat is natuurlijk hartstikke duurzaam als het doel daarom vraagt. Maar dat is niet altijd nodig”, licht Esther toe. “De innovatiegroep wil duurzame alternatieven laten zien. Er is inderdaad nog te weinig beweging rondom kennis en uitvoering van duurzame materialen en toepassingen van geotextiel. Terwijl er volop kansen zijn. Tijd voor actie!”, aldus Esther.

En actie kwam er. Via Up New volgde een verkenning in Midden-Brabant met bedrijven, provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta en Tilburg University en op 18 januari werd het manifest ondertekend, de officiële lancering van de Innovatiegroep Duurzame Geotechnische Toepassingen (IDGT). Dit is tegelijkertijd ook hét startschot van de transitie naar duurzame geotextiel-materialen. Bij deze transitie, die opgezet is vanuit de regio Midden-Brabant, wordt de hele keten betrokken. Van opdrachtgever tot uitvoerder. Van architect tot gebruiker. Dat kan ook niet anders, want het start bij de keuze voor duurzame grondstoffen, slimmer ontwerpen, de juiste gebruikstoepassing én de manier waarop toekomstig afval (geotextiel op het einde van de levensduur) wordt hergebruikt. Een samenwerking met de hele keten is dus noodzakelijk voor verduurzaming.

De innovatiegroep onderneemt wat nodig is voor de ontwikkeling van duurzaam geotextiel. Zo verzamelt de groep informatie, geeft voorlichting, deelt kennis, stimuleert toegepast en wetenschappelijk onderzoek, werkt praktijkcases en projecten uit en helpt bij innovatieve productontwikkeling. En dat doen ze niet alleen, ook de overheid, onderzoeksinstellingen, het onderwijs en het bedrijfsleven zijn nauw betrokken bij deze activiteiten. Deze krachtige samenwerking spoort bovendien belemmerende wet- en regelgeving op en maakt het bespreekbaar.  

Over geotextiel

Nederland is een waterland met een goede infrastructuur. Internationaal staat ons kikkerlandje bekend om het talent als het gaat om het in toom houden van een van de grootste krachten der natuur: water. Deltapark Neeltje Jans, dammen en dijken, we bedenken allerlei slimmigheden om onszelf tegen water te beschermen. Geotextiel helpt hierbij. Het versterkt oevers, gaat erosie tegen, laat water door, maar houdt zand tegen. Een veelzijdig materiaal. Ook ons wegennet is van hoge kwaliteit en hier speelt geotextiel een grote rol. Het zorgt voor stabiliteit, gaat onkruid en erosie tegen en het versterkt schuine vlaktes zoals hellingen, dijken of tunnels.

Kansen voor geotextiel

Opdrachtgevers in grond-, weg- en waterbouw zijn al volop in ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid. De focus ligt alleen niet bij geotextiel, omdat het vaak maar een klein deel uitmaakt van het totale project en budget. Volgens Ester IJzer is er ook met geotextiel een wereld te winnen. De juiste kennis van producteigenschappen en toepassingseisen van het project helpen om de juiste keuze te maken. Ga je bijvoorbeeld voor kunststof of voor biobased materiaal? Er zijn op biobased en circulair vlak volop kansen en mogelijkheden die zowel zakelijk als voor het milieu interessant zijn.

Biobased materialen zijn materialen die gemaakt zijn van hernieuwbare grondstoffen en/of gemaakt zijn van biologische materialen. In de circulaire economie gebruiken we grondstoffen steeds opnieuw, afval bestaat dus niet meer. Om deze belangrijke stappen te zetten is de innovatiegroep IDGT in het leven geroepen.

Ondersteuning

Naast de partijen die het manifest hebben ondertekend, wordt de IDGT gesteund door de Provincie Noord-Brabant, Tilburg University en Waterschap Brabantse Delta. De komende periode wordt met meerdere partijen gesproken over aansluiting en ondersteuning bij deze groep.

Meer weten?

Voor meer informatie over de Innovatiegroep Duurzame Geotechnische Toepassingen (IDGT) mag je contact opnemen met Vincent van Rijsewijk via vincentvanrijsewijk@midpointbrabant.nl.

Midpoint Brabant werkt aan de circulaire economie met Up New.

 

Meer Midpoint Brabant