Met Up New ontwikkelt regio Tilburg zich tot dé circulaire hotspot van Nederland

Onder de naam Up New (jawel, een knipoog naar opnieuw) brengt Midpoint Brabant een veelomvattend programma om Midden-Brabant op termijn te ontwikkelen tot een nationale circulaire hotspot. De komende jaren verrijzen in het hart van Brabant diverse Up New centra waar je kunt ervaren hoe circulaire economie in de praktijk werkt en hoe je hier mee aan de gang kunt gaan.

Up New is hét programma in Midden-Brabant dat circulaire economie versnelt. Overheid, onderwijs, ondernemers en inwoners werken hierin samen aan de grote opgave om de regio circulair te maken vanuit de gedachte People, Planet, Profit. Ook komt er een online portaal voor informatie, inspiratie en ondersteuning. Iedereen in de regio met een idee en ambitie kan bij Up New aankloppen om circulaire plannen van de grond te krijgen.

(Keten)samenwerking

De fysieke locaties (centra) gaan fungeren als leer-, experimenteer-, werk-, maak- en ontmoetingsplekken voor circulaire innovatie in diverse sectoren van de maakindustrie. Hier wordt circulariteit toegankelijk voor startups, mkb, grootbedrijven, onderwijs, particulieren en partijen die willen ervaren wat ketensamenwerking op dit gebied kan brengen. Inspirerende plekken dus voor iedereen die iets wil met circulair ondernemerschap. Met als doel om ideeën te vertalen naar concrete innovatieve economisch en maatschappelijk succesvolle projecten.

De versneller inzetten

Herman Gels, programmamanager circulaire economie van Midpoint Brabant, licht toe: “Wij richten ons op het versnellen van de circulaire economie in Midden-Brabant en daarbuiten. Dit doen we om onze regio in 2030 50% circulair te maken en in 2050 100% circulair. Tilburg wil zelfs al in 2045 volledig circulair zijn. We willen circulair denken en handelen in alle facetten van de samenleving activeren en bijdragen aan het circulair maken van producten en diensten in de hele ontwikkelings- en productieketen. Als regionaal economisch samenwerkingsverband doen we dit samen met ondernemingen, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties. Ons programma is bestemd voor iedereen die serieus aan de slag wil met circulaire economie. Of je nou een startende of gevestigde ondernemer, student of bewoner bent, dat maakt niet uit. Een geslaagd circulair product of dienst kan ook uit een totaal onverwachte hoek komen.”

Up New centra

De eerste Up New centra zijn al in ontwikkeling. In het Drögepand in Tilburg (naast het TextielMuseum) komt Up New Textiles. Midpoint Brabant, TextielMuseum, TextielLab en Wolkat gaan dit centrum runnen. Bezoekers gaan er zien en voelen hoe circulaire productie en hergebruik van textiel precies werken. We interviewden initiatiefnemers Wolkat en Textielmuseum hier o.a. over. (via de links ga je naar de interviews)

Twee centra voor leder

In Midden-Brabant komen maar liefst twee Up New Leather centra. In Waalwijk is het centrum met name gericht op innovatie en fashion. Het is een samenwerking van Midpoint Brabant, gemeente Waalwijk en Leather Made Smart, een initiatief van regionale ondernemers die zich richten op het uitdragen van ‘de meest slimme schoenen- en lederregio’. Het komt vlakbij het gloednieuwe schoenenmuseum, dat begin 2002 open gaat. Het andere centrum komt in het Heuvelpark in Dongen en gaat vooral over lederproductie. Dit wordt een samenwerking met Trace Your Leather en verschillende regionale ondernemingen. De Langstraat met Waalwijk als centrum is nog altijd een wereldwijde topregio in de lederhandel.

Bouwen aan duurzaamheid

Tijdens de Week van de Circulaire Economie in februari is Up New Bouw aangekondigd, en Up New Food zit in de pijplijn. Up New Bouw wordt een experience center over duurzaam en circulair bouwen. Het is bedoeld voor iedereen die tijdelijk of permanent met verbouwen of nieuwbouw te maken heeft. Van particulier tot aannemer, van architect tot materiaalontwikkelaar. Je krijg hier info en inspiratie over circulair en duurzaam (ver)bouwen, en gericht advies over de mogelijkheden voor jouw project. Ook komt hier de Academie voor Duurzame (af)Bouw (Avodubo). Vakmensen of handige amateurklussers leren via praktische workshops werken met de nieuwste en meest duurzame materialen.

Afval ‘pimpen’

Ook voor diverse andere sectoren zullen Up New centra van de grond komen. Zo is bekend dat bij de milieustraat in Tilburg ook een Up New centrum komt voor ontvangst van goederen die consumenten afdanken. Hier gaan het Brabants Afval Team, La Poubelle en Kringloop Tilburg met Midpoint Brabant en het Kennispact MBO samenwerken om er de berg afval te verkleinen. Dit gebeurt door spullen een tweede leven te geven door ze te pimpen, te repareren of te demonteren in componenten die geschikt zijn voor hergebruik of recycling. Kortom, de gebrachte spullen krijgen weer waarde. Zo krijgen brengers het besef dat ze iets van waarde achterlaten in plaats van dat ze rommel dumpen.

Up New onderwijs

Ook zijn er plannen voor Up New onderwijs zodat het circulaire denken en doen terugkomt in onderwijsprogramma’s van verschillende niveaus en voor leerlingen van verschillende leeftijden. Zo zijn onlangs bij Ontdekstation013 in de Tilburgse Spoorzone circulaire projecten voor basisschoolkinderen gestart.

Up New portaal

In najaar 2021 lanceert Midpoint Brabant Circulair bovendien een online Up New portaal voor informatie en inspiratie over circulaire economie. Ook krijg je hier toegang tot diensten en tools van Midpoint Brabant en andere partijen om je circulaire initiatief van de grond te krijgen en deze om te zetten naar succesvolle business. Het biedt je bovendien toegang tot praktijkervaringen en kennisnetwerken. Het digitale portaal krijgt in elk Up New centrum ook een fysiek loket waar je terecht kunt met je initiatief en vragen.

Herman: “Iedereen die droomt van een circulaire economie, een circulair idee en ambitie heeft, is welkom bij ons. Wij valideren die ideeën en ambities en wij proberen daar een serieuze business van te maken. Wij zeven als het ware zandkorrels in de rivier en heel af en toe zit er een goudklompje tussen. Een goed circulair idee komt soms uit een totaal onverwachte hoek. Daarom is het portaal er voor iedereen om met onze kennis, netwerk én tools circulariteit te versnellen.”

Bittere noodzaak

Herman Gels vervolgt: “Met Up New geven we de kennis én handvaten om circulariteit te versnellen in elke organisatie die hiermee aan de gang wil. Het is echt bittere noodzaak dat we hier met z’n allen serieus aan werken. We moeten immers allemaal bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en de doelstellingen van het landelijk en provinciaal beleid. En we willen natuurlijk het economisch potentieel in de regio verzilveren. Samen willen we Midden-Brabant laten uitgroeien tot een (inter)nationale hotspot op het gebied van circulaire economie. Hiervoor zoeken we nadrukkelijk de aansluiting met landelijke en Europese circulaire keteninitiatieven en netwerken.”

Regio Deal zorgt voor slagkracht

Met Up New activeert de regio een fundamenteel andere manier van denken en handelen. De markt krijgt dit niet alleen voor elkaar. Daar moet je voldoende slagkracht voor organiseren. Daarvoor is de Regio Deal Midden- en West-Brabant ongelooflijk belangrijk. Deze deal behelst een bedrag van 130 miljoen. Het geld is bijeengebracht door het Rijk, dat instapt met een investering van 10 miljoen, en het regionale bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, de provincie Noord-Brabant en lokale overheden die samen voor de overige 120 miljoen hebben gezorgd. Bovendien zorgt de Regio Deal subsidie voor een multiplier effect zodat ook andere fondsen en bedrijven in Up New investeren.

Up New

Up New is een lange termijn project van Midpoint Brabant Circulair. Meer weten? Kijk op www.midpointbrabant.nl/circulair

Midpoint Brabant

Als onafhankelijke economische ontwikkelingsorganisatie in Midden-Brabant is Midpoint Brabant dé schakel tussen ondernemingen, onderwijs, overheid en maatschappelijke organisaties. Samen richten zij zich op vier maatschappelijke opgaven: digitalisering, human capital, circulaire economie en energietransitie. Speerpuntsectoren zijn de maakindustrie, logistiek, leisure en kennisintensieve digitale dienstverlening.

Smart Industry in regio Tilburg

Regio Tilburg beweegt van moderne industriestad naar een slimme en duurzame maakstad. De kracht ligt in het ontwikkelen en vooral toepassen van nieuwe technologieën met bedrijven die snel schakelen en flexibel produceren. Hierbij profiteren ze van het rijkelijk aanwezige wetenschappelijk en praktisch onderwijs. In diverse proeftuinen ontstaan nieuwe initiatieven, zoals de Up New centra. Een Reshoring tool, voorspelbaar onderhoud via fieldlabs, circulaire productontwikkeling, Cyber Physical Factory , Smart MKB (dataficering) en VR in onderhoud zijn enkele thema’s die momenteel met ondernemers worden toegepast. Met de campagne Smart Makes promoot Tilburg haar slimme en duurzame maakindustrie. Kijk hier voor meer informatie #smartmakes #smartindustry 

Gebruikt bronmateriaal: Brabant Business Media, website Midpoint Brabant

Verduurzaming als opgave

Tilburg staat van oudsher bekend om haar maakindustrie. De stad heeft zich de afgelopen decennia voortdurend opnieuw uitgevonden. Van textielstad naar moderne industriestad. En nu naar… slimme en duurzame maakstad. Bij de transitie naar slimme en duurzame maakstad gaat het om het duurzaam verslimmen van producten, diensten en processen. Tilburg wil in 2045 100% circulair produceren, vijf jaar eerder dan het landelijke doel. Daarom investeren we in bedrijven die een meerwaarde hebben voor het economisch systeem én de samenleving.

Meer lezen

Het Midpoint Effect - data, duurzaamheid, talentontwikkeling stimuleren