MIDPOINT BRABANT EN 8 PARTNERS STARTEN NEDERLANDS-VLAAMSE SAMENWERKING CIRCULAIRE BOUW EN SLOOP

Dit artikel is geschreven door Midpoint Brabant

Zuid-Nederland en Vlaanderen gaan intensief samenwerken in circulaire bouw en sloop. Tijdens een handelsmissiebijeenkomst op 19 mei over duurzame infrabouw en circulaire woning- en utiliteitsbouw van de Nederlandse ambassade Brussel en het Nederlandse consulaat-generaal Antwerpen, tekenden Bas Kapitein (directeur Midpoint Brabant), Vincent van Rijsewijk (projectmanager Up New Bouw van Midpoint Brabant), Eva Neefs (strateeg circulair bouwen Stad Mechelen) en Luuk Hammecher (Netwerkmanager ENZuid) een memo van overeenstemming. De ondertekening vond plaats onder toeziend oog van H.E. mevrouw Liesje Schreinemacher, Nederlands minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en H.E. mevrouw Zuhal Demir, Vlaams minister voor Omgeving, Justitie, Toerisme en Energie.

In totaal negen partijen gaan samen met hun grote achterban een interregionale subsidieaanvraag (Interreg) voorbereiden voor het versnellen van de transitie naar een circulaire bouw- en sloopsector in Vlaanderen en Zuid-Nederland. Deze wordt uiterlijk 25 november ingediend. Naast penvoerder Midpoint Brabant bestaat het consortium uit Provincie Brabant, Beveland Wonen, Jansen AG NL/BE, Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Stad Mechelen, Parkstad Limburg, Zuyd Hogeschool, Technische Universiteit Eindhoven en Thomas More.

Dit Interreg Vlaanderen-Nederland project voor circulaire bouw en sloop draagt bij aan de grensoverschrijdende versnelling van circulaire transitie in de bouwsector. De focus ligt op circulair slopen en het realiseren en testen van een ecosysteem van ketenpartijen rond slopen, retourlogistiek, materialenhubs, urban mining en materialenregie.

Lees het volledige artikel hier

Meer Midpoint projecten - duurzaamheid, digitalisering, talentontwikkeling