Pionieren in proeftuin logistieke hotspot Tilburg

Innoveren - iets nieuws ontdekken dat je bedrijfsproces significant verbetert - is vaak een oplossing die je je nu nog niet voor kunt stellen. En dat maakt innoveren interessant, maar ook spannend. Zeker in de logistieke sector, waar marges flinterdun zijn. Een sector die in Tilburg- Waalwijk - voor het tweede jaar op rij gekozen tot logistieke hotspot nr. 1 van Nederland - een prominente plek inneemt. Juist hier heeft slimmer en efficiënter werken uiteindelijk een weerslag op de gehele (Brabantse) economie. Prijzen voor vervoer van middelen blijven betaalbaar en processen gaan sneller. Van belang voor ondernemers uit andere sectoren, maar ook voor consumenten die steeds vaker online bestellen. Binnen proeftuin DALI (Data Science for Logistieke Innovatie) pionieren ondernemers met innovatie met behulp van data.

“In de logistiek komt het gebruik van data neer op het beter voorspelbaar maken van planningen. Voor de inzet van personeel, voor het picken van goederen, voor de planning van transport. Hoe beter je van tevoren weet wat je te wachten staat, hoe efficiënter je daarop in kunt spelen.” Aan het woord is Twan van Lankveld, programmamanager Smart Logistics bij Midpoint Brabant. Steeds vaker werd er gesproken over innovatie in de logistieke sector, met behulp van data. Maar ja, hoe pas je data toe? En wat zijn de mogelijkheden? Uit een eerste verkenning, samen met de regio West-Brabant en Jheronimus Academy of Data Science (JADS), bleek dat er inderdaad concrete kansen lagen voor big data en supply chain management. Midpoint Brabant is als aanjager, matchmaker en facilitator vanaf dag één betrokken bij DALI, vertelt Twan. “De verkenning gaf genoeg aanleiding om een proeftuin in te richten. Om samen met bedrijven, studenten en professionals in Midden- en West-Brabant te werken aan cases voor toepassing van data science in de logistieke praktijk. Daaruit is later DALI geboren.”

Veilig pionieren

De aanpak binnen project DALI is praktisch, hands on. Direct met beide handen en voeten in het logistieke werkveld getest en uitgevoerd. Zoals bij Barge Terminal Tilburg (BTT Multimodal Container Solutions), onderdeel van GVT Group of Logistics, en één van de partners in DALI. Op de terminals van het bedrijf - op de industrieterreinen Loven en Vossenberg duidelijk herkenbaar aan de grote rode kranen - worden containers van grote schepen en treinen uit Rotterdam, Polen en China overgeladen. Op binnenvaartschepen of op vrachtwagens, voor verder vervoer in de stad en regio. General manager Iwan Maessen: “We zijn een snelgroeiend bedrijf, in een markt met toenemende complexiteit. Het aanpassen van onze bedrijfsinrichting ondersteund door IT is een continu proces. Maar je vraagt je altijd af: wat is er nóg meer mogelijk? Kan het nog beter?”

Via Midpoint Brabant kwam BTT in contact met start-up Sentors. Oprichter Sander Maas: “Met beeldherkenning is veel mogelijk. Zoals - in het voorbeeld van BTT - het geautomatiseerd inchecken van containers aan de poort.” In grote wereldhavens zoals Rotterdam gebeurt dat al. Maar daar zit dan ook meteen een flink prijskaartje aan. In zo’n wereldhaven worden immers grotere hoeveelheden containers verwerkt, dan in de Tilburgse binnenhaven. “Vanuit Sentors willen we deze techniek laagdrempelig, betaalbaar en fit-for-purpose aanbieden. Zodat meer ondernemers ervan kunnen profiteren.” Iwan hoopt - onder andere door de samenwerking met Sentors - alles wat in de bedrijfsprocessen van BTT nog handmatig gaat, zoveel mogelijk te automatiseren. “Dat scheelt tijd, je foutmarge daalt. Door DALI, en het stukje funding dat erbij komt kijken, kunnen we zonder al te veel risico onderzoeken en pionieren.”

Lerende software

Wat gebeurt er precies op de terminals van BTT? Eerst zijn er camera’s op het bestaande hekwerk van een poort bevestigd. Vervolgens is de software van Sentors direct ingeplugd op het netwerk van BTT. Sander: “En dan start een pilot. De software moet de letters en cijfers van bijvoorbeeld containernummers leren herkennen vanuit verschillende hoeken, op verschillende oppervlakken. Codes hebben een bepaalde samenstelling, die natuurlijk ook moet kloppen.” In de eerste pilotperiode liet Sentors de software steeds meelopen met de administratie van BTT. Klopte er iets niet, dan corrigeerde Sander fouten handmatig. Zo leerde de software de codes steeds beter (her)kennen.

Inmiddels matcht de software inkomende containers en vrachtwagens automatisch met het administratie- en planningssysteem van BTT. “Het is de bedoeling dat we onze data steeds slimmer aan elkaar knopen. Ons systeem, aan alles wat er binnenkomt of uitgaat”, legt Iwan uit. “Daardoor kunnen we de controle aan de poort versnellen. Ook gaat het toewijzen van een nieuwe container aan een vrachtwagen sneller - op basis van stackpositie, de werktijd van de chauffeur, het soort chassis en de bestemming. Ook dat automatiseren we op termijn, om efficiënter stacken mogelijk maken. Zodat de container die op moment x uitgevraagd wordt ook daadwerkelijk bovenop de stapel staat. Dit alles heeft dan ook een positief effect op de inrichting van ons terminal terrein, waardoor er minder verkeersbewegingen nodig zijn.” Enthousiast: “Dit biedt ons enorm veel kansen.”

Kansen, die tijdens en na afloop van het project worden gedurende met andere ondernemers en iedereen met interesse. Ben je benieuwd of jij op basis van resultaten uit project DALI bedrijfsprocessen kunt optimaliseren met data? Houd deze website in de gaten.

Van specifiek naar generiek

In totaal bestaat DALI uit ongeveer achttien casussen. Het project loopt drie jaar, en is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OPZuid en door een bijdrage uit de Regio Deal Midden- en West-Brabant. Midpoint Brabant fungeert vooral als matchmaker en facilitator. Wat moet het project na drie jaar opleveren? “Uiteindelijk is het de bedoeling dat casussen resulteren in generieke tools”, legt Twan uit. “Dus bedrijfsspecifieke casussen worden verbreed, zodat andere ondernemers in onze sector er ook profijt van hebben.” Die tools komen dan in de bibliotheek van Logistics Community Brabant (LCB), en zijn beschikbaar voor zowel leden als niet-leden. Iwan besluit: “Met DALI werken we aan een nieuwe standaard. Primair voor ons eigen bedrijf - en uiteindelijk ook voor anderen. Dat maakt dit project bijzonder waardevol. Voor ons én voor de branche.”

Als binnenvaartterminal heeft Barge Terminal Tilburg de functie van ‘extended gate’ voor de Rotterdamse haven. BTT verzorgt dagelijks meerdere afvaarten tussen Tilburg en Rotterdam. Barge Terminal Tilburg beschikt over een eigen wagenpark van meer dan 75 trekkende eenheden en ruim 300 containerchassis. BTT is onderdeel van GVT Group of Logistics. Sentors is een start-up op het gebied van beeldherkenningssoftware. DALI biedt voor hen een mooie kans om nieuwe diensten en producten te ontwikkelen, aan te scherpen en om een netwerk te ontwikkelen. Op dit moment werkt Sentors binnen DALI ook nog mee aan een ander onderzoek. Dat gaat over herkenning van zogenaamde ADR-platen bij transport van gevaarlijke stoffen. Dit gebeurt op industrieterrein Moerdijk.