20 miljoen in Tilburgs Klimaatfonds

Er is een Tilburgs Klimaatfonds. Dit is bedoeld om initiatieven van organisaties en bedrijven die bijdragen aan het realiseren van de klimaatambities van Tilburg mede mogelijk te maken.

Het fonds is een aanvulling op bestaande regelingen en omvat 20 miljoen euro. Het gaat om geld dat kan worden ingezet om de Tilburgse doelstellingen op het gebied van de energietransitie, de circulaire economie en klimaatadaptatie te halen. In 2045 wil Tilburg klimaatneutraal, klimaatbestendig en volledig circulair zijn.

Klimaatambities

Met het Klimaatfonds wil de gemeente organisaties en bedrijven uitnodigen en faciliteren om zelf aan de slag te gaan met de klimaatambities. Zo werken we samen aan een gezonde en leefbare stad. Het gaat dan om projecten die bijdragen aan verdere energiebesparing; projecten voor de uitbreiding van duurzame energie; initiatieven die bijdragen aan schone en duurzame mobiliteit of het klimaat verbeteren in de leefomgeving. Ook projecten die circulair ondernemen stimuleren kunnen in aanmerking komen.
 
Voor alle projecten geldt dat ze voor maart 2022 moeten kunnen starten met de uitvoering. Het belangrijkste criterium is dat het project een aantoonbare bijdrage levert aan de klimaatdoelen en een stimulerend effect heeft op bewoners, bedrijven en andere overheidsinstanties. Een toetsingscommissie beoordeelt per aanvraag of het initiatief in aanmerking komt voor een bijdrage. De bijdrages zijn overigens revolverend, dat wil zeggen dat het geld op enig moment weer terugvloeit in het fonds. Het college heeft de regeling voor het Tilburgs Klimaatfonds onlangs vastgesteld.

Meer weten of een aanvraag indienen? Kijk op de pagina subsidies op deze website.

Meer nieuws