Bedrijven Overleg Regio Tilburg verder als krachtige federatie

Bedrijven Overleg Regio Tilburg is al jaren dé spreekbuis van ondernemend Tilburg. Sinds 1 januari 2019 werkt BORT als een federatie die bestaat uit een samenwerking tussen negen Tilburgse ondernemersverenigingen. Gezamenlijk willen zij het ondernemersklimaat in Tilburg optimaliseren door gestructureerde belangenbehartiging, organisatie van parkmanagement en het organiseren van boeiende ondernemersbijeenkomsten.

Sinds de tachtiger jaren heeft Bedrijven Overleg Regio Tilburg (BORT) zich ontwikkeld tot de spreekbuis van het Tilburgse bedrijfsleven en een uniek, lokaal netwerk opgebouwd van business to business bedrijven. Om in de toekomst krachtiger en efficiënter de stem van de ondernemer te laten horen is de stap gezet om de vereniging te transformeren naar een federatie om een intensieve samenwerking tussen de Tilburgse ondernemersverenigingen te waarborgen.

De federatie BORT vormt de koepel van de aangesloten verenigingen en maakt zich hard voor onderwerpen die op het Tilburgs niveau van belang zijn voor ondernemers. Hier valt te denken aan onderwerpen als bereikbaarheid, mobiliteit en ruimtelijke ordening.

BORT is een samenwerking van de verenigingen TOP013, Bedrijventerrein Enschot, Vitaal Vossenberg West II, Vitaal Vossenberg, Vitaal Kraaiven, Vitaal Kanaalzone, Vitaal Loven, Vitaal Het Laar en Vitaal Katsbogten.

Foto: de voorzitters van de bij de federatie BORT aangesloten ondernemersverenigingen.