BOM pompt bijna 1 miljard in regionale economie

De Tilburgse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) is de afgelopen jaren betrokken geweest bij bijna €1 miljard aan investeringen in de regionale economie. Hiermee realiseert de BOM samen met de bijna 400 bedrijven die ze ondersteunt bovendien steeds meer maatschappelijke impact. “We staan voor grote uitdagingen, en daarin is meer dan ooit een rol weggelegd voor een slagvaardige ontwikkelingsmaatschappij die aanjaagt en verbindt.” - Brigit van Dijk – van de Reijt, algemeen directeur.

Het geïnvesteerd vermogen door Nederlandse en buitenlandse bedrijven in Brabant bedroeg eind vorig jaar meer dan € 900 miljoen en ligt daarmee nu al ruim 10% boven de doelstelling voor de periode 2017-2020. Ook op het gebied van het aantal portfoliobedrijven, werkgelegenheidsgroei en CO2-reductie ligt de BOM ruimschoots op koers om haar beloften uit het lopende Meerjarenplan waar te maken. Daarnaast draagt inmiddels meer dan 60% van de portfoliobedrijven van de BOM direct bij aan maatschappelijke opgaven zoals gezond ouder worden, de energietransitie of verduurzaming van de landbouw.

“De afgelopen jaren heeft de BOM een grote bijdrage geleverd aan de versterking van de Brabantse innovatie- en concurrentiekracht. Maatschappelijke impact staat daarbij centraal”, zegt Brigit van Dijk – van de Reijt, die in januari is aangetreden als algemeen directeur van de BOM. “We worden daardoor steeds meer herkend als groeiversneller met oog voor people, planet en profit.”

Om de impact verder te vergroten, zet de BOM in 2020 extra stappen die aansluiten bij de prioriteiten van het landelijke en provinciale innovatiebeleid. Hierin past ook de intensivering van de samenwerking met de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland. Een goed voorbeeld is de gezamenlijke inspanning op ‘Voedselwaarde’, een landelijk project tegen de verspilling van grondstoffen in de voedselketen. Daarnaast heeft de BOM in Nederland een voortrekkersol bij de uitrol van het investor readiness program (IRP). Een programma om ondernemingen investeringsrijp te maken.

Transities

Voor de BOM staat dit jaar ook in het teken van de voorbereidingen op het Meerjarenplan 2021-2024. Samen met de aandeelhouders – en in nauw overleg met partners en klanten – gaat de BOM op zoek naar de beste invulling van haar opdracht voor de komende jaren. Daarbij zal binnen de context van de missie-gedreven aanpak veel aandacht uitgaan naar de bijdrage van de BOM aan de grote transities van deze tijd, zoals de digitalisering, mensgerichte zorg, duurzame energie en de vierde industriële revolutie.

“We staan voor grote uitdagingen, en daarin is meer dan ooit een rol weggelegd voor een slagvaardige ontwikkelingsmaatschappij die aanjaagt en verbindt”, aldus Brigit van Dijk – van de Reijt. “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze regio over 10, 20 jaar nog steeds tot de wereldtop behoort? Samen met partners zullen we ons de komende jaren met veel energie blijven inzetten voor een innovatieve en duurzame economie die klaar is voor de toekomst.”

Hieronder volgt een opsomming van de hoogtepunten in 2019. In aanvulling op de jaarlijkse rapportages biedt de BOM via deze reporting portal tussentijds inzicht in de actuele prestaties.

Hoogtepunten van de BOM in 2019

  • De groei in het investeringsvolume in 2019 is voor ruim € 200 miljoen toe te schrijven aan buitenlandse bedrijven, die met ondersteuning van de BOM in de Brabantse economie investeerden.
  • Door de investeringen van buitenlandse bedrijven en de sterke groei bij scale-ups in de portefeuille ligt de BOM op koers om het doel van 6,500 nieuwe banen voor de periode 2017-2020 te halen.
  • De ondersteuning van duurzame energieprojecten in de vroege ontwikkelingsfase is een succes. BOM Renewable Energy is aangehaakt bij enkele projecten met een grote impact, waardoor het doel voor CO2-reductie ruimschoots wordt gehaald.
  • Van de 81 bedrijven die de afgelopen jaren aan het Investor Readiness Programma meededen, heeft 40% financiering opgehaald. Bovendien heeft de BOM via het Market Readiness Program 27 ondernemers begeleid bij de lancering van hun eerste product.
  • Gezamenlijke inspanning ROM’s op ‘Voedselwaarde’, een landelijk project tegen de verspilling van grondstoffen in de voedselketen.
  • Gemiddeld waarderen klanten de dienstverlening van de BOM, inclusief de bovengenoemde nieuwe diensten, met een 8,4.

 

MEER NIEUWS