BORT Prijs 2021 - wie ga jij nomineren?

De voorbereidingen voor uitreiking van de BORT-prijs zijn weer gestart. Het gaat inmiddels om de 27ste BORT-prijs, u weet wel: een blijk van waardering van collega’s voor een ondernemersprestatie met maatschappelijke meerwaarde. De prijs wordt uitgereikt tijdens de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van VNO-NCW Midden Brabant en BORT op 5 januari 2022. 

Tegen de achtergrond van een coronacrisis die op zijn retour is, een voor ondernemers erg uitdagende arbeidsmarkt en een klimaatcrisis die niet meer te ontkennen valt, gaan wij met uw steun op zoek naar bedrijven in de eigen regio die zich positief onderscheiden. Traditiegetrouw richten we ons op bijzondere ondernemersprestaties, die we langs de meetlat leggen van lokale binding, maatschappelijke betrokkenheid, inspirerend vermogen en innovatiekracht. Het jaarthema, dat als rode draad de nieuwjaarsbijeenkomst en de BORT-prijs verbindt, is ‘duurzame meerwaarde’. Waarmee we duidelijk willen maken dat de BORT-prijs het welvaartsbegrip als vanouds breed definieert.

Kent u organisaties of personen die zich onderscheiden op de bovenstaande aandachtsgebieden? Draag deze dan voor! 

Kandidaten graag vóór 1 oktober indienen bij het BORT-secretariaat via bort@vnoncwbrabantzeeland.nl.
Een motivering bij de kandidaatstelling stellen wij erg op prijs.

Meer nieuws