Brabant Outcomes Fund start met vijf sociaal ondernemers

Vijf ondernemers die bijdragen aan een inclusieve samenleving, krijgen hulp om hun impact te vergroten en zichtbaar te maken door het Brabant Outcomes Fund. Het zijn CTalents, FladderFarm mobiel, Samen Slim Zorgen Thuis en twee Tilburgse initiatieven, Stichting Sarban de Toekomst en Refugee Team.

Dat werd bekend tijdens de lancering van het fonds, donderdag 21 februari in de Willem II in ‘s-Hertogenbosch. De provincie Noord-Brabant is de eerste Nederlandse overheid met een Outcomes Fund, een fonds waarbij financiers hun investering terug kunnen verdienen als zij bijdragen aan het behalen van maatschappelijk resultaat. Gedeputeerde Henri Swinkels: “Steeds meer zijn ook private partners op zoek naar het vergroten van impact. Zij investeren dus ook in de maatschappelijke impact. Daar gaat het hen meer om dan om het terugverdieneffect. Een ontwikkeling die we met belangstelling volgen, en waar we met dit fonds een bijdrage aan willen leveren.”

Betekeniseconomie

Een groeiend aantal sociale ondernemers is bezig met de betekeniseconomie: een economie waarbij het creëren van maatschappelijke waarde en gewetensvol handelen centraal staat. Dat gebeurt met een financieel rendabele onderneming, waarbij oplossingen worden gevonden op het snijvlak van publieke en private taken.
Swinkels: “De basis van ons fonds is resultaatfinanciering. Daarbij is een maatschappelijk vraagstuk het uitgangspunt, waarbij niet alleen financieel succes of besparing wordt gewaardeerd, maar juist ook maatschappelijke impact en duurzame resultaten. Het fonds keert alleen uit bij daadwerkelijk behaald resultaat. 
Maar liefst 82 sociale ondernemingen hebben zich voor de pilot aangemeld, vijf van hen worden intensief begeleid de komende periode. Voor de overige ondernemers is een minder intensief traject beschikbaar.

Met rendement

De werking van het BOF is gebaseerd op het financieringsmodel van de social impact bonds (SIB’s): publiek/private resultaatfinanciering. Een SIB is een contract waarbij private investeerders investeren in een aanpak van sociaal ondernemers, zoals het begeleiden van statushouders naar werk. Op die wijze helpen zij bij het vergroten van de maatschappelijke impact. Als de resultaten zijn bereikt, betaalt de overheid de investeerders terug met rendement.
Het gaat hier nadrukkelijk niet om het privatiseren van maatschappelijke vraagstukken, maar om een publiek/private samenwerking waarbij geld wordt ingezet om maatschappelijk rendement te behalen voor mensen in een kwetsbare positie. In dit partnership blijft de provincie de regisseur, door het bepalen van de te halen doelen, de te bereiken doelgroep en de manier waarop gemeten wordt. Dit gebeurt altijd in overleg en samenwerking met de andere partijen. Voor de Brabantse pilot is een miljoen euro beschikbaar.

Stichting Sarban de Toekomst en Refugee Team

Zoals eerder vermeldt zijn twee van de vijf initiatieven ontstaan in Tilburg! Hier zijn wij natuurlijk enorm trots op! Het Refugee Team is actief bij veel sportevenementen in Tilburg om vluchtelingen in contact te brengen met inwoners van de stad en de Nederlandse werk mentaliteit. Zo waren zij eerder dit jaar aanwezig bij de Tilburg Ten Miles. Ook won het Refugee Team in 2018 de Ignite Award!
Stichting Sarban de Toekomst biedt kansen aan vluchtelingen met een afstand tot de arbeidsmarkt zodat zij zelfredzaam worden, waarbij participatie en ontplooiing in de horeca centraal staat. Rabia Alizadah van Stichting Sarban de Toekomst gaf in een eerder item op onze site haar visie over Tilburg. Benieuwd naar dit artikel? Klik dan hier!