De sprekers van TAISIG - Kenny Meesters

Dit artikel is geschreven door Tilburg University

Artificial Intelligence verandert de samenleving razendsnel. Je hoeft maar met je ogen te knipperen en er is een nieuwe ontwikkeling gaande. Zo ook binnen Tilburg University. En dus is daar TAISIG: de Tilburg University Artificial Intelligence Special Interest Group. Om alle AI-activiteiten binnen de kennisinstelling te bundelen, te coördineren en te versterken. Onder meer aan de hand van TAISIG Talks en Events; boeiende colleges en themamid-dagen met keynote sprekers, die in samenwerking met ecosysteem MindLabs worden georganiseerd. De betreffende sprekers, dat zijn de minsten niet. Wij stellen ze dan ook vol trots stuk voor stuk aan jullie voor. In deze editie van ‘De sprekers van TAISIG’: Kenny Meesters, docent en onderzoeker aan de Tilburg University.

Kenny, we beginnen meteen. De wereld van AI staat immers ook niet stil. Dus: wie ben je en wat doe je op professioneel vlak?

“Mijn expertise is informatiemanagement in crisissituaties en humanitaire hulp. In dit vakgebied onderzoeken we welke informatie er nodig is om goed te kunnen handelen bij een ramp, en de mogelijkheden voor het vervullen van verschillende behoeften. Denk hierbij aan het uitzoeken wat precies de schade is, of welke hulp er specifiek nodig is. Ik bekleed eigenlijk een dubbele rol. Enerzijds onderzoek ik welke technieken er gebruikt worden tijdens crisissituaties en hoe effectief de inzet ervan is. Denk aan de automatische analyse van sociale mediaberichten met behulp van AI. Hier komt veel waardevolle data uit voort. Anderzijds pas ik die data toe in de praktijk als informatiemanager voor bijvoorbeeld de Verenigde Naties of de Europese Unie.

Na mijn hbo-opleiding Technische Bedrijfskunde ben ik een tijdje het zakenleven ingegaan. Van origine ben ik dus een technisch bedrijfskundige. Maar tijdens mijn werk als projectmanager merkte ik al snel dat alleen uren verkopen me niet genoeg voldoening gaf. Daarom besloot ik verder te studeren en heb ik de masteropleidingen Strategic Management en Information Management gevolgd aan Tilburg University. Gedurende mijn vervolgstudies raakte ik onder de indruk van de werkzaamheden van een van de professoren: Bartel van der Walle. Hij richtte zijn onderzoek op de humanitaire sector en droeg daarin ook actief zijn kennis bij. De allesverwoestende aardbeving in Haïti was toen net gebeurd. Via Van der Walle raakte ik in contact met een Nederlandse hulporganisatie in Haïti, waar ik uiteindelijk mijn afstudeeronderzoek voltooide.”

Hoe vertel je leken over wat je precies doet? Familie en vrienden tijdens een borrel bijvoorbeeld?

“Ik leg uit dat ik ervoor zorg dat de juiste informatie, op het juiste moment, op de juiste plek, bij de juiste persoon terechtkomt. Meestal aan de hand van actuele voorbeelden. Neem een crisissituatie als COVID-19, waarin we plotseling allemaal veel (nieuwe) keuzes moeten maken. Blijf ik thuis of ga ik naar buiten? Ga ik hamsteren in de supermarkt of niet? Wil ik op dit moment mensen ontmoeten of sluit ik me sociaal gezien af?

Normaal gesproken maken we in het dagelijks leven volop keuzes waarvoor we veel informatie ter beschikking hebben, zeker tegenwoordig. Maar tijdens een crisissituatie hebben we hier niets aan. We kunnen niet leunen op bestaande data van vóór de crisis: de situatie is immers compleet veranderd voor alle betrokken partijen. De kunst is om zo snel mogelijk data te verzamelen van de nieuwe situatie, zodat we elkaar kunnen helpen om de juiste overwegingen te maken. Waardoor we uiteindelijk spoedig terug kunnen naar de situatie pre-crisis. Hiervoor gebruiken we technologie en AI; denk aan drones, satellietbeelden of sociale media-analyses. Na de aardbeving in Nepal in 2015 bijvoorbeeld, tekenden vrijwilligers de verschillen in op satellietbeelden van voor en na de ramp. Dit bracht de situatie in kaart. En ook ik speurde met vrijwilligers het internet en sociale media af voor waardevolle aanknopingspunten. Deze informatie werd onderzocht en doorgegeven aan de VN.”

Informatiemanagement in crisissituaties is jouw expertisegebied; niet het makkelijkste onderwerp om je over te buigen, of wel?

“Nee dat klopt, maar dat maakt het voor mij juist interessant. Ik zie bijvoorbeeld veel potentie in nieuwe technologieën zoals AI-toepassingen ter ondersteuning van humanitaire hulp. Maar de kunst is bedenken hoe je dit verstandig toepast tijdens een crisis. En dat is af en toe zeker een uitdaging. Maar Tilburg University is ontzettend sterk op dit vlak. We hebben de technische kennis in huis om de mogelijkheden van technologie te verkennen en ontwikkelen. Daarnaast beschikt het ELSA-lab (Ethical, Legal and Societal Aspects of AI-lab) van de kennisinstelling over de expertise om de bijkomende ethische, sociale en juridische vraagstukken te beoordelen. Mijn onderzoek buigt zich over de vraag: wat levert inzet van technologie op? Dat de implementatie ervan technisch, juridisch, ethisch en sociaal gezien kan, mag en verantwoord is, betekent namelijk niet dat het daadwerkelijk een positieve en efficiënte uitwerking heeft op de situatie.”

Lees verder

Meer Spoorzone Tilburg